Möten, handlingar och protokoll

Möteskallelser, handlingar och protokoll från och med januari 2021 finns tillgängliga nedan.

Läsplatta på träskrivbord med öppen Kävlinge kommun-PowerPointpresentation synlig.

Sammanträdesdagar 2021

Var god notera att det är sommaruppehåll under juli månad.

Mars till och med juni månad

Mars till och med juni


Mars

April

Maj

Juni

Kommunfullmäktige

22


10

7

Kommunstyrelsen

10

28

19

16

KS Planutskott


7

17

14

Bygg- och miljönämnden

2

20


1

Arbetsliv- och fritidsnämnden

3

21


2

Utbildningsnämnden

10

28


9

Omsorgsnämnden

9

27


1

Revisionen

8

12

10

7

KKB/KKL

4

8+29

6


Samarbetsnämnd 1, 2, 3
(IT, Geoinfo och Löneservice)


28Augusti till och med december

Augusti till december


Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige


13

11

8

6

Kommunstyrelsen

25

22

20

17

15

KS Planutskott

16

7

5+25


3

Bygg- och miljönämnden

26

16

12


7

Arbetsliv- och fritidsnämnden

24

21

20

16

14

Utbildnings-nämnden

25

15

13


8

Omsorgsnämnden

24

21

19


9

Revisionen

23

13

11

8

6

KKB/KKL


2

26


16

Samarbetsnämnd
1, 2, 3
(IT, Geoinfo och Löneservice)
10


Handlingar och protokoll

Klicka på respektive mapp för att nå dokument och handlingar för respektive nämnd.

Aktuella anslag, bevis och kungörelser hittar du på Kävlinge kommuns digitala anslagstavla.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?