Möten, handlingar och protokoll

Kommunfullmäktige, bygg- och miljönämnden, arbetsliv- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och valnämnden är öppna för allmänheten. Välkomna att titta förbi!

Läsplatta på träskrivbord med öppen Kävlinge kommun-PowerPointpresentation synlig.

Möteskallelser, handlingar och protokoll från och med januari 2021 finns tillgängliga längre ner på sidan.

Sammanträdesdagar 2024

Det är sommaruppehåll under juli månad.

Sammanträdesdagar för år 2024 Pdf, 745.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar och protokoll

Klicka på respektive mapp för att nå dokument och handlingar för respektive nämnd.

Ärenden som innehåller sekretess eller personuppgifter, till exempel bygglovsärenden, publiceras inte. Önskar du ta del av dessa handlingar kontakta ansvarig nämnd.

För att se vilka ärenden en nämnd ska behandla, välj följande:

  1. Instans
  2. Datum
  3. Föredragningslista

Aktuella anslag, bevis och kungörelser hittar du på Kävlinge kommuns digitala anslagstavla.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?