Tillsammans sparar vi el
- varje kWh räknas

Energisituationen är ansträngd i Sverige och i Europa. Tillsammans kan vi hjälpas åt att förbättra situationen genom att minska vår elanvändning. På denna sida hittar du tips, nyttiga länkar och information om hur vi på Kävlinge kommun arbetar med frågan.

Glödlampor på rad där en är tänd och resten släckta.

Kriget i Ukraina har lett till konsekvenser för elförsörjningen i hela Europa. Elpriserna har stigit och våra möjligheter att importera el när vi behöver det har försämrats. Genom att minska vår elanvändning, eller genom att flytta användningen till tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre, avlastar vi elsystemet. Vi dämpar då elkostnaderna, eftersom minskad efterfrågan generellt sett påverkar priset, och minskar även risken för elbrist i vinter.

Det finns mycket vi kan göra för att få en mer energismart vardag. Även små förändringar kan få stor effekt om vi alla hjälps åt.

Så sparar du energi

Energimyndigheten har på sin kampanjsida 'Varje kilowattimme (kWh) räknas' samlat information och guider till hjälp för dig som vill minska din elanvändning. Här är några tips:

 • Använd el vid rätt tid på dygnet. Välj att göra vissa saker, som att tvätta och ladda elbilen, när elanvändningen från företag och offentlig verksamhet är som lägst - det vill säga mitt på dagen, på natten och på helgen.
 • Sänk värmen inomhus. Om du sänker värmen inne med en grad minskar du din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent.
 • Använd mindre varmvatten. Duscha kortare, fyll tvätt- och diskmaskinen helt och byt till effektiva kranar och duschmunstycken.
 • Stäng av apparater och släck lampor. Stäng av och släck när du lämnar rummet. Använd LED-lampor, de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor.
 • Behåll värmen i ditt hus. En villas värmeförluster kan vara stora. Se över ventilation, isolering och tätningslister i fönster och dörrar.
 • Tänk efter vad du använder elen till. Undvik det som drar mycket el och som du kanske inte behöver, exempelvis elburen golvvärme, bastu och torktumlare.

  (Källa: energimyndigheten.se/varjekwhraknas)

Detta gör Kävlinge kommun

Kävlinge kommun har sedan länge ett långsiktigt hållbarhetsarbete, där en ökad energieffektivitet är en av grundstenarna. Med anledning av det nu mycket ansträngda läget i Europa har Kävlinge kommun satt samman en arbetsgrupp tillsammans med KKB Fastigheter för att ytterligare sätta fokus på dessa frågor. Arbetsgruppen ska ge förslag på konkreta aktiviteter och åtgärder för att minska vår energianvändning, både på kort och på lite längre sikt.

Kävlinge kommun har hittills beslutat om följande åtgärder i syfte att minska elanvändningen:

 • Gatubelysningen tänds 30 minuter senare på eftermiddagen.
 • Vi ökar takten i det pågående arbetet med att byta ut äldre armaturer i gatubelysningen till ny, mer energieffektiv.
 • Inomhustemperaturen sänks med en grad i våra lokaler, men hålls över de riktlinjer som finns för olika verksamheter.
 • Antalet solceller på nybyggnationen på Tolvåkersområdet fördubblas, vi går vidare i arbetet för att kunna placera solceller på VA-verkets tak och fortsätter inventeringen av tak som är möjliga att placera solceller på.
 • Alla kommunens verksamheter får i uppdrag att se över sina lokaler och arbetssätt för att se vilka energisparåtgärder som går att göra där.
 • Dialog förs med samarbetspartners och hyresgäster för ytterligare energisparande åtgärder inom kommunens verksamheter och lokaler.
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?