Kommunens hållbarhetsarbete

Kävlinge kommun håller på att ta fram en strategi för hållbarhetsarbetet. På denna sida delar vi med oss av några hållbara initiativ som Kävlinge kommun arbetar med utifrån Agenda 2030 och de globala målen.

Ikoner globala mål Agenda 2030

Klicka på bilden och läs mer om Agenda 2030 och de globala målen.

Hållbara initiativ i Kävlinge kommun

El-tjänstebilar

Drygt 80 procent, och på god väg mot 90 procent, av kommunens tjänstebilar är elbilar.

Kävlinge kommun är Sveriges bästa elbilskommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommuners personbilar och deras miljöpåverkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

El-cyklar

Cirka 30 stycken till verksamheternas förfogande.

Ekologisk mat

Kommunens inköp av ekologiska livsmedel är omkring 40 procent. Vi har svensk mjölk och 2/3 av maten har sitt ursprung i Sverige.

Den goda och hållbara måltiden

Fossilbränslefria fastigheter

Vi har 100 procent fossilfri och 100 procent grön el i våra lokaler.

Minska förekomsten av mikroplaster

Vi har en strategi för att minska mikroplaster. Det innebär bland annat att vi gör medvetna val när det gäller byggnation av exempelvis lekplatser och anläggning av konstgräsplaner.

Kävlinge kommuns strategi för att minska mikroplaster Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Återbruk av möbler
Kommunen har tecknat ett dynamiskt inköpssystem för återbruk av möbler och inredning. Syftet är att minska klimatavtrycket genom köpa begagnat och att fräscha upp befintlig inredning vid behov.

Hållbart byggande
I kommunens översiktsplan som gäller till 2040 ingår hållbarhet som en röd tråd. Vid den senaste tidens nybyggnationer har hållbarhet och energismarta lösningar varit med redan från början.

Översiktsplan 2040

Vi bygger för framtiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kretsloppsplan
Kävlinge kommun har som målsättning att minska inflödet av varor och produkter, öka återanvändandet och minska svinnet. Vi eftersträvar en cirkulär ekonomi.

Bli inspirerad och läs mer om vad du kan göra för att bidra till kretsloppsplanens mål. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Agenda 2030

Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål, som i Sverige kallas de Globala målen. På engelska kallas de Sustainable Development Goals.

“Denna agenda är en handlingsplan för människorna, planeten och vårt välstånd. Den syftar också till att befästa världsfreden under ökad frihet. Vi erkänner att avskaffandet av alla former och dimensioner av fattigdom, inklusive extrem fattigdom, är den största globala utmaningen och en oundgänglig förutsättning för hållbar utveckling.”

Läs mer om kretsloppsplanen 2021-2030 i renhållningsordningen.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?