Vår värdegrund

Kävlinge kommuns värdegrund ska på ett övergripande plan fånga in vår essens och "själ". Den vägleder oss i det dagliga arbetet och speglas i personliga värderingar. Värdegrunden etableras genom ledningens attityd och handlingar och ligger till grund för hur vi i Kävlinge kommun bemöter varandra, våra medborgare och våra samarbetspartners.

Tillsammans bär vi vår gemensamma lagtröja och skapar det som är vi. Det börjar hos dig.

Öppenhet

  • Förtroende: Vi delar med oss och känner tillit
  • Inkluderande: Vi är välkomnande och visar hänsyn
  • Lyhörda: Vi lyssnar, svarar och agerar

Engagemang

  • Intresserade: Vi är närvarande, vi bryr oss och visar omtanke
  • Handlingskraftiga: Vi är beslutsamma och entusiastiska på arbetet
  • Ansvarstagande: Vi bidrar till helheten, tar initiativ och skapar värde

Utveckling

  • Nyfikna: Vi lär av varandra och är öppna för vår omvärld
  • Resultatinriktade: Vi är fokuserade och arbetar mot utsatta mål
  • Modiga: Vi är kreativa och vågar tänka nytt
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?