Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Dösjebros framtida utveckling

Den 11 oktober ordnades en medborgardialog om Dösjebros framtida utveckling. Ett frågeformulär skickades också ut till alla hushåll i Dösjebro inför mötet. Drygt 80 personer deltog på mötet och ungefär en tredjedel av hushållen lämnade synpunkter på frågeformuläret.

Medborgardialogen inleddes med informationPDF kring den ortsanalys som just nu tas fram om Dösjebro. Ortsanalysen ska fungera som underlag i kommunens fortsatta planering av Dösjebro och kommer att ta upp frågor om hur byn ser ut och fungerar.

På medborgardialogen diskuterades fem olika områden:

Hur fungerar Dösjebro för dig? En bra och en dålig plats i byn

Trafik, trafiksäkerhet, hållbart resande, kollektivtrafik och parkering

Föreningsliv och service

Ån, grönska och rekreation

Möjlig framtida utveckling av Dösjebro

De synpunkter och idéerPDF som diskuterades har sammanställts. Från mötet finns också kartorPDF med inritade förslag och synpunkter. Ortsanalysen kommer att presenteras på kommunens webbplats när den är klar.

Om du vill bidra med dina synpunkter och idéer men inte hade möjlighet att delta vid medborgardialogerna kan du skicka in dessa via Åsikt Kävlinge eller kontakt@kavlinge.se

 

Uppdaterad 2018-10-30

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga