Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Kävlingepanelen

Kävlingepanelen är en medborgarpanel med syfte att ta del av vad våra invånare tycker om den service och de tjänster kommunen utför. Panelen hjälper oss i vår strävan att bli Skånes bästa boendekommun. 

Vill du vara med och påverka utvecklingen i Kävlinge kommun?

Anmäl dig till Kävlingepanelen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dina åsikter är viktiga för oss. För att utveckla och förbättra våra verksamheter har vi därför sedan hösten 2017 en medborgarpanel där cirka 250 medborgare ingår som är ett urval av invånare som är representativt för Kävlinge kommun ingår. Nu vill vi utöka den och bjuder därför in alla medborgare som önskar att vara med och tycka till.

Som deltagare kommer du få besvara en enkät någon gång per år. Frågorna rör kommunens verksamheter och du väljer själv om du vill svara på dem digitalt eller på papper. Dina svar är såklart anonyma.

Att få veta vad du som invånare tycker om den service och de tjänster vi utför är viktigt och till stor nytta för oss i vår strävan efter att bli Skånes bästa boendekommun.

Frågeomgång 5 våren 2020

Den femte omgången av Kävlingepanelen är nu genomförd. Denna gång ställdes frågor hur man uppfattar information samt kring service. Du hittar en sammanställning av svaren i rapporten nedan.

Rapport frågeomgång 5 våren 2020PDF

Frågeomgång 4 hösten 2019

Den fjärde omgången av Kävlingepanelen är nu genomförd. Denna gång ställdes frågor kring evenemang. Du hittar en sammanställning av svaren i rapporten nedan.

Rapport frågeomgång 4 hösten 2019PDF

Frågeomgång 3  hösten 2018

I den tredje frågeomgången ställdes frågor om återvinning samt om bibliotekens utformning och verksamhet. Svarsfrekvensen var 80% även denna omgång.

Då resultatet inte är statistiskt säkerställt kan det bara ge oss en generell uppfattning om vad invånarna tycker i de olika frågorna. .

Ett stor tack till alla som svarade på enkäten!

Rapport frågeomgång 3 hösten 2018PDF

Frågeomgång 2  vintern 2018

I den andra frågeomgången ställdes frågor om bland annat fysisk tillgänglighet, fett i avloppet och hur man vill komma i kontakt med bygglovsavdelningen. Svarsfrekvensen är fortsatt hög, den var 80% vid omgång 2.

Då resultatet inte är statistiskt säkerställt kan det bara ge oss en generell uppfattning om vad invånarna tycker i de olika frågorna. .

Ett stor tack till alla som svarade på enkäten!

Rapport frågeomgång 2 vintern 2018PDF

Frågeomgång 1 hösten 2017

I den första omgången ställdes frågor om anhörigstöd, cykelvägar, bygglov och skolan. Svarsfrekvensen låg på 90 procent, totalt inkom 227 svar. Svaren har sammanställts tillsammans med en kort analys kring vad resultatet kan peka på.

Då resultatet inte är statistiskt säkerställt kan det bara ge oss en generell uppfattning om vad invånarna tycker i de olika frågorna. Vi kommer under våren 2018 att återkomma till resultatet för att undersöka vilka effekter det fick på våra verksamheter.

Ett stort tack till alla som svarade på enkäten!

Rapport frågeomgång 1 hösten 2017PDF

Bakgrund

Kävlingepanelen är en medborgarpanel med syfte att ta del av vad invånarna tycker om den service och de tjänster kommunen utför. Deltagarna besvarar enkäter med frågor som rör kommunens verksamheter ungefär fyra gånger per år. De väljer själv om de vill besvara enkäten digitalt eller på papper och alla svar är såklart anonyma.

Panelen startades hösten 2017. Inför uppstart skickades en förfrågan om att delta till ett representativt urval kommuninvånare. Totalt tillfrågades 1500 invånare, av dem valde 253 personer att delta.

Uppdaterad 2020-11-09

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga