Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Begäran om registerutdrag

Enligt Dataskyddsförordningens artikel 15 – Rätt till information – har du som enskild rätt att begära ett enhetligt registerutdrag från Kävlinge kommun, vilket innehåller en sammanfattning över alla register du önskar få reda på om du finns med i och som Kävlinge kommun är ansvariga för.

Du kan själv välja vilka av kommunens register du vill ha utdrag ifrån – oavsett hur många eller få register du väljer kommer du att få dessa presenterade i ett sammanhängande dokument. För varje register du finns med i får du följande information:

  • Syftet med behandlingen
  • De kategorier av personuppgifter som behandlas (exempelvis ditt namn, personnummer eller adress)
  • Från vem personuppgifterna i behandlingen inhämtats ifrån
  • Om det förekommer automatiserat beslutsfattande i behandlingen
  • I de fall dina personuppgifter har lämnats ut: de mottagare/kategorier av mottagare som personuppgifterna har lämnats till, och varför
  • Om möjligt: under vilken period personuppgifterna behandlas (vilka gallringsrutiner som finns)

Notera att du enbart får en sammanfattning om varje register, samt att sökningen gäller aktiva registerbehandlingar (alltså, behandlingar där dina personuppgifter inte har gallrats, utan behandlas aktivt).

Alla har rätt att begära registerutdrag. Du måste dock legitimera dig för att kunna hämta ut ditt registerutdrag, om du väljer att hämta registerutdraget i Kävlinge kommunhus reception. Giltiga former av legitimering är EU-pass, svenskt körkort eller nationellt ID-kort. Registerutdraget kan hämtas ut via ombud, om både personen som utdraget gäller och ombudet kan legitimera sig. Detta gäller även vårdnadshavare, förmyndare, goda män och liknande.

Att begära ett registerutdrag är som standard avgiftsfritt. Du kan dock bli nekad eller ombedd att betala en administrativ avgift ifall din begäran är ogrundad, orimlig eller väldigt repetitiv (DSF-artikel 12.5). Skulle så vara fallet, kommer du att bli kontaktad.

Kommunen har 30 dagar på sig att behandla din begäran från den dag vi mottar den. Du kan välja att få registerutdraget postat till din folkbokföringsadress eller att kvittera ut det i Kävlinge kommunhus reception mot uppvisande av giltig legitimation. För att få brev skickat till din folkbokföringsadress krävs att du har och anger ett svenskt personnummer.

Du ansöker om ett registerutdrag genom att ladda ner formuläret för registerutdrag (se nedan), fylla i detta och sedan skicka in det till:

Kommunstyrelsen Kävlinge kommun
Kullagatan 2
244 80 Kävlinge

Eller genom att fylla i en blankett i Kävlinge kommunhus reception.

Formuläret för att begära registerutdrag hittar du här.PDF

Skulle du ha några ytterligare frågor, kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud Björn Andersson, sakerhet@kavlinge.se

Uppdaterad 2019-04-17

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga