Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Våra böcker

Motiv från Furulund

Boken är baserad på en utställning som gjordes av Kävlinge kommunarkiv 2002 med anledning av Furulunds 100-årsjubileum. Furulund blev municipalsamhälle 1902 och fick därmed stadsmässiga stadgar. År 2002 var det dessutom 50 år sedan Furulunds köping bildades.

Skriften är, liksom utställningen, uppdelad i sex olika avsnitt med titlarna Furulunds fure, Stationssamhället, Brukssamhället, Konsul Schmitz, Municipalsamhället och Köpingen. Det har inte funnits någon ambition att göra en heltäckande beskrivning av Furulunds historia utan ”Motiv från Furulund” är, som underrubriken till titeln säger, en bildkavalkad från svunna tider.

Furulundsboken

Sjöbobanan

Boken om Sjöbobanan handlar om de båda järnvägar som en gång sträckte sig från Sjöbo gårdar vid Öresund till samhället Sjöbo i Skånes inland. Den bygger på ett stort bildmaterial men också på personliga minnen berättade av människor som på olika sätt haft anknytning till järnvägen.

Sjöbobanan hade på sin tid betydelse för såväl transporter av gods som för badresenärer som skulle ta sig till Sjöbobadet eller Vombsjön. I boken berättas om stationer och banvaktsstugor, människor som levde och verkade här samt små och stora händelser som en gång tilldrog sig vid den sedan länge nedlagda järnvägen.

Sjöbobanan

Historien om Mårtensgatan

I boken tas läsaren med på en historisk promenad i Kävlinge genom Mårtensgatan och över torget. Handlingen tar sin början vid slutet av 1800-talet då Mårtensgatan var en enkel byväg. I och med järnvägens tillkomst förvandlades gatan till en livfull företags-, handels- och affärsgata och boken beskriver denna förvandling och utvecklingen fram till våra dagar.

Mårtensgatans historia kan i mycket sägas spegla hela den samhällsomdaning som började ta form i Kävlinge och många andra svenska samhällen vid förra sekelskiftet. I boken skildras affärerna och deras innehavare, men också människor som levt och verkat här under de senaste hundra åren. Många händelser och episoder som levt kvar via muntlig tradition finns här nedtecknade och därmed sparade för framtiden.

Historien om Mårtensgatan

En film om Löddeköpinge kommun 1974–75

Filmen om Löddeköpinge kommun kom till i samband med kommunsammanslagningen mellan Kävlinge och Löddeköpinge kommuner 1974. Den spelades in på initiativ av dåvarande rektorn i Löddeköpinge, Robert Kuuse, som också är speaker i filmen.

I filmen får man en beskrivning av de orter som då ingick i Löddeköpinge kommun; Löddeköpinge, Barsebäck, Hofterup och Hög. Här skildras natur- och kulturmiljöer men man får också möta traktens befolkning och besöka olika kommunala sammanträden.

Filmen, som är inspelad i färg, ursprungligen i 16 mm-format, är nu konverterad till DVD. Speltiden är 32 minuter. Stundtals håller den tyvärr inte högsta kvalitet och de allra sista minuterna går inte längre att se. Dessa brister övervägs dock av den värdefulla dokumentationen av en inte alltför avlägsen tid som ändå känns väldigt långt borta.

En film om Löddeköpinge kommun


Uppdaterad 2015-06-15

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga