Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och sorterar under kommunfullmäktige. Om kommunfullmäktige kan liknas vid riksdagen så motsvarar kommunstyrelsen regeringen i kommunen.

Kommunstyrelsen svarar för övergripande ledning och samordning genom långsiktig planering och genom att följa nämnderna och deras verksamheter inom samtliga verksamhetsområden.

Från 1 januari 2019 ansvarar kommunstyrelsen för gata, park och VA.

Vidare är kommunstyrelsen en anställningsmyndighet för all personal i kommunen och ansvarar övergripande för kommunens ekonomi och tar fram budgetförslag.

I kommunstyrelsen bereds alla ärenden som ska gå vidare till fullmäktige.  Kommunstyrelsen lämnar förslag till beslut. Till sin hjälp i denna kommunledningsfunktion har kommunstyrelsen förvaltningsledningsgruppen och personalen inom sektor Styrning och stöd.

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Kommunstyrelsen har ett utskott, planutskottet, som består av 5 ledamöter och 2 ersättare. Planutskottet är kommunstyrelsens beredande organ för frågor inom fysisk planering, främst detaljplanering.

Uppdaterad 2020-01-29

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga