Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Överförmyndare

I varje kommun ska finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Denna myndighet har till uppgift att utöva tillsynen över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning.

Tillsynen ska förhindra rättsförluster för de personer som själva inte kan tillvarata sin rätt eller förvalta sin egendom. Det är Föräldrabalken som styr överförmyndarens verksamhet.

Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarens verksamhet. Den som inte är nöjd med de beslut som fattats av överförmyndaren kan överklaga besluten hos Tingsrätten. I överförmyndaren i Kävlinge sitter 3 ledamöter och 3 ersättare.

För den som har behov av hjälp kan Kävlinge kommuns överförmyndare medverka till att en "god man", förvaltare eller förmyndare utses.

Den 1 januari 2015 gick Kävlinge kommun tillsammans med Burlöv, Lomma och Staffanstorps kommuner ihop i en gemensam organisation för handläggning av överförmyndarärenden. Lomma kommun är utsedd till värdkommun för den nya organisationen. 

Vill du hjälpa en medmänniska?

Kävlinge kommun söker efter nya gode män och förvaltare. Har du erfarenhet eller kan tänka dig att jobba med och för människor som behöver stöd och hjälp i olika ärenden, kontakta oss.

Mer information om överförmyndarnämnden under Omsorg och hjälp.

Uppdaterad 2020-12-28

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga