Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Ekonomiprocessen

Ekonomiprocessen

Kommunstyrelsen har antagit en tidplan för kommunens ekonomiprocess.

På tidsaxeln ovan ser du hur ekonomiprocessen i Kävlinge kommun ser ut. Nedan följer en beskrivning av punkterna på tidsaxeln samt en beskrivning av andra viktiga ekonomiska händelser under året.

Januari

Budgetarbetet inleds där förvaltningsledningsgruppen diskuterar budgetförutsättningar, övergripande och strategiska mål, uppdrag till nämnderna, finansiella mål, investeringar och ramar för de närmsta åren.

Februari

Olika budgetdialoger med diskussioner kring budgetförutsättningar, övergripande och strategiska mål, uppdrag till nämnderna, finansiella mål, investeringar och ramar för kommande år. En ordförandeträff, en träff där förvaltningsledningsgruppen diskuterar med ekonomer och en presidie- och förvaltningsledningsträff.

Mars

Kommunstyrelsen informeras om Årets resultat vad avser föregående år.

Efter ytterligare dialogmöte presenterar kommundirektören sitt förslag till arbetsramar och investeringsutrymme med motivering kring prioriteringar.

April

Kommundirektörens slutliga förslag till arbetsramar presenteras. Därefter påbörjar nämnder/styrelser och förvaltningar verksamhetsplanerings och budgetarbetet som sedan pågår till juni.

Nämnderna fattar beslut om eventuella taxeförändringar och exploateringsbudget.

Kommunstyrelsen som ansvarar för årsredovisningens upprättande fattar beslut om denna och därmed är Kävlinge kommuns bokslut klart.

Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen. Beslut tas om kommunstyrelsen skall beviljas ansvarsfrihet.

Presidierna för kommunstyrelsen och nämnderna, förvaltningsledningsgrupp och fackliga organisationer har budgetöverläggningar där det ekonomiska läget och nämndernas syn på kommundirektörens förslag och arbetsramar inklusive mål behandlas.

Maj

Ks beredning behandlar budgetförslaget.

Kommunstyrelsen beslutar om budget och skattesats för nästkommande år och KELP* för de två därpå följande åren.

Kommunstyrelsen beslutar om uppföljning för årets första tre månader (uppföljning per 31 mars).

Juni

Från juni till september arbetar nämnderna med att ta fram verksamhetsplan, mätbara mål, fördela resurser, ta fram kontrakt till resultatenhetscheferna och en intern kontrollplan.

Augusti

Kommunstyrelsen beslutar om delårsrapport för årets första sex månader (delårsrapport per 30 juni).

September

Kommunfullmäktige fastställer delårsrapport per 30 juni.

Nämnderna har MBL-förhandling med de fackliga organisationen om nämndernas budget. samt beslutar om sina budgetar och verksamhetsplaner.

Oktober

Kontrakt skrivs med resultatenhetschefer som har resursfördelning.

Kommunstyrelsen beslutar om ekonomisk rapport per 30 september.

November

Kommunfullmäktige beslutar om budget och skattesats för nästkommande år och KELP (Kommunal ekonomisk långsiktsplan) för de två därpå följande åren.

Uppdaterad 2016-02-15

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga