Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Jämförande av siffror - nyckeltal

Vad är ett nyckeltal?

Ett nyckeltal är ett mått eller en kombination av mått som ger information om en organisation. Utmärkande för ett nyckeltal är att det skall gå att jämföra över tiden för att dra slutsats om hur saker och ting har utvecklat sig. Nyckeltal är också mycket användbara för jämförelser med andra kommuner och organisationer.

Nedan följer några exempel på nyckeltal från Kävlinge kommun. Längst ner på sidan finns en förklaring till respektive tal.

Nyckeltal
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Årets resultat

45,2

62,7

47,1

46,5

39,7

15,9

Antal invånare

29 013

29 600

29 808

30 104

30 532

30 959

Antal årsarbetare

1 752

1 741

1 786

1 780

1 775

1786

Antal barn i förskoleverksamhet

2 054

2 005

1 883

1 989

1 972

1958

Antal barn i grundskolan

3 904

4 049

4 251

4 343

4 484

4697

Andel invånare i kommunen som är 65 år eller äldre

17,58%

18,01%

18,41%

18,55%

18,69%

18,78

Antal lån i bibliotek per invånare

7

7

7

7

6

6

Skattesats

18,51

18,51

18,51

18,51

18,51

18,51

Nettoinvesteringar

80,3

76,1

84,4

141,0

135,8

123,1

Finansnetto

14,7

9,6

9,5

6,7

11,1

3,7

 

Förklaring av nyckeltal

Årets resultat

Årets intäkter minus årets kostnader, resultat anges i mkr

Antal invånare

Antal invånare i Kävlinge kommun

Antal årsarbetare

Antal årsarbetare anställda av Kävlinge kommun

Antal barn i förskoleverksamhet

Antal barn inskrivna i de kommunala och enskilda förskolorna i kommunen, mätdatum den 15:e oktober

Antal barn i grundskolan

Antal barn inskrivna i den kommunala grundskolan, mätdatum den 15:e oktober

Andel invånare i kommunen som är 65 år eller äldre

Anger hur många av kommunens invånare som är 65 år eller äldre i procent.

Totalt antal lån i kommunala bibliotek per invånare

Antal lån i de kommunala biblioteken, inklusive mediaartiklar och barnlitteratur delat på antal kommuninvånare

Skattesats

Den kommunala delen av skatten

Nettoinvesteringar

En nettoinvestering är den totala investeringsutgiften efter avdrag för investeringsbidrag med mera. Måttet anges i mkr.

Finansnetto

Kommunens finansiella intäkter minus de finansiella kostnaderna

 

Uppdaterad 2018-04-24

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga