Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Delårsrapport kvartal 1 2020

Det prognostiserade resultatet för 2020 är positivt och ligger på 26,6 mkr. Det är 5,7 mkr sämre än budgeten på 32,3 mkr. De ekonomiska konsekvenserna av Covid-19 är i nuläget svårbedömda. Kommunerna kompenseras med betydande tillskott av generella statsbidrag. Vikande skatteintäkter gör att effekten av de tillskjutna generella statsbidragen inte får full effekt resultatmässigt.

Nämnderna sammantaget, exklusive kommunstyrelsens övriga anslag, redovisar en negativ avvikelse på 2,3 mkr. Omsorgsnämnden ett underskott på 9,5 mkr. Finansförvaltningen redovisar en negativ helårsprognos på 16,7 mkr. Skatteintäkter, utjämning och bidrag beräknas lämna en negativ helårsavvikelse på 26,9 mkr.

Pensionsportföljens marknadsvärde ska sedan 2019 redovisas i samband delårsbokslut och bokslut. Vid årsskiftet 2019 uppgick marknadsvärdet till 500,1 mkr. Marknadsvärdet per siste mars 2020 uppgår till 439,7 mkr, vilket innebär en orealiserad förlust på 60,4 mkr jämfört med marknadsvärdet vid årsskiftet. Den orealiserade förlusten finns inte med i denna prognos.

SKR:s senaste skatteintäktsprognos kom i februari. Det makroekonomiska läget har sedan dess försämrats markant. Den 20 mars publicerade SKR en prognosindikation som innebar en betydande nedrevidering av skatteunderlaget. Utvecklingen har sedan dess varit tilltagande negativ. Prognosen bygger därför på en egen bedömning av skatteintäkterna baserad på de indikationer vi fått från SKR.

Läs hela delårsrapporten för kvartal 1 2020PDF


Uppdaterad 2020-04-21

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga