Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Varifrån kommer pengarna?

Intäkter

Kävlinge kommun har intäkter på drygt 1,8 miljard kronor per år. Hur intäkterna fördelar sig framgår av diagrammet nedan. Siffrorna bygger på 2017 års räkenskaper.

Diagram intäkter 2009

Kommunalskatt 

Den största inkomstkällan är kommunalskatten som står för 69% av intäkterna eller drygt 1 253 miljoner kronor.

Verksamhetsintäkter

22% av kommunens intäkter, närmare 396 miljoner kronor, är avgifter och taxor från olika tjänster. Som exempel kan avgifter och taxor för vatten, avlopp, renhållning, barnomsorg och äldreomsorg nämnas.

Statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning

8% eller cirka 140 miljoner kronor av kommunens intäkter är statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Utjämningssystemet innebär att alla kommuner ges samma ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheter inom exempelvis skola, vård och omsorg. Detta oberoende av kommunens inkomstförhållanden och opåverkbara strukturella kostnader. Systemet innebär således att en del kommuner får bidrag medan andra kommuner får betala avgifter.

Finansnetto

Kommunens finansiella intäkter minus de finansiella kostnaderna kallas finansnetto. 1% eller cirka 12 miljoner kronor av kommunens intäkter utgörs av finansnettot. En del av de finansiella intäkterna kommer från förvaltningen av kommunens tillgångar i form av ränteintäkter, utdelningar och avkastning.

Uppdaterad 2018-04-24

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga