Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Befolkningsprognos

Kävlinge kommun tar varje år fram en befolkningsprognos baserad på befolkningen i kommunen per den 31 oktober respektive år samt på prognostiserat bostadsbyggande. Befolkningsprognosen är ett stöd i kommunens verksamhetsplanering och ligger till grund för lokalförsörjningsplaner för bland annat skolan, skolskjuts samt planering av kommunens budget och prioriteringar.

Prognosen omfattar en tioårsperiod och är ett stöd i kommunens verksamhetsplanering och lokalförsörjning. Rapporten som länkas till nedan sträcker sig mellan 2018-2023

Vid årsskiftet 2017/2018 hade Kävlinge kommun 30 959 invånare. Enligt den senast framtagna befolkningsprognosen beräknas folkmängden överstiga 35 000 år 2023 och vid utgången av år 2028 pekar prognosen på att folkmängden i Kävlinge kommun kommer uppgå till över 38 000 personer. Detta är avhängigt att bostadsbyggandet fortsätter och andra påverkande omgivande faktorer som kan vara svåra att beräkna. De senaste åren är det ett positivt flyttnetto som står för merparten av befolkningsökningen och ökningen sker främst av barnfamiljer och människor i förvärvsarbetande ålder men även av åldersgruppen 65 år och äldre.

Det märks också på flera håll i kommunen att planerade utvecklingsprojekt och flera nya bostadsområden börjar ta form, bland annat Stationsstaden i Kävlinge, Åstaden som ska binda samma Furulund och Kävlinge, samt ett nytt område i Lödde Öster. Det är glädjande att fler väljer att bo, leva och bilda familj i Kävlinge. Det ställer krav på kommunen att leverera välfärdstjänster i framkant, att fortsätta utveckla Kävlinge till en kommun att trivas och utvecklas i. Att ta vara på engagemanget från invånarna, näringslivet och kultur- och föreningslivet kommer vara avgörande för en fortsatt positiv utveckling för snabbt växande kommun som Kävlinge.

Sammanfattning befolkningstrender Kävlinge kommun

  1. Positiva såväl födelse- som flyttnetton

Under många år har kommunen ökat sin befolkning, främst tack vare positiva flyttnetton men även tack vare ett positivt födelsenetto. Många kommuner har det ena men inte det andra.

  1. Åldrande befolkning balanseras av inflyttande barnfamiljer

Antalet invånare i åldrarna 65 år och äldre ökar, såväl i antal som i andel. Dock hjälper den stora netto- inflyttningen av barnfamiljer till att balansera åldersstrukturen i kommunen.

  1. Planerat byggande ger stora framtida befolkningsökningar

Den förtätning som pågått de senaste åren indikerar att kommunen är attraktiv, folk vill flytta hit. Om det byggs i planerad takt kommer bostäderna med stor sannolikhet att fyllas. Det kommer att innebära en hög tillväxttakt den kommande tioårsperioden, i genomsnitt två procent per år.

Uppdaterad 2019-05-13

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER