Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Befolkningsprognos

Kävlinge kommun tar varje år fram en befolkningsprognos baserad på befolkningen i kommunen vid senaste årsskifte samt på prognostiserat bostadsbyggande. Befolkningsprognosen är ett stöd i kommunens verksamhetsplanering och ligger till grund för lokalförsörjningsplaner för bland annat skolan, skolskjuts samt planering av kommunens budget och prioriteringar.

Förord

I skrivande stund befinner vi oss mitt i en turbulent tid där vårt samhälle utsätts för stora påfrestningar i skuggan av coronakrisen. Vi ställs inför risker och utmaningar som kräver snabb hantering och det arbetas på alla nivåer för att vi ska klara en återgång till vardagen igen.

Även i tider av stora utmaningar är det viktigt att kunna planera långsiktigt och tänka framåt. I Kävlinge kommun har vi förmånen att stå inför en spännande utveckling med många pågående projekt och exploateringsområden samtidigt som vi är mitt i arbetet med en ny översiktsplan som sträcker sig fram till år 2040.

I takt med att kommunen växer så utvecklas både den och våra verksamheter tack vare att våra kommuninvånare och kommunanställda uppvisar stort engagemang i frågor som rör både hur vi hanterar tider av kris och den efterlängtade vardagen.

Jag ser fram emot att välkomna fler nya Kävlingebor till en skönare vardag i Skånes bästa boendekommun.

2020-04-29 Kommundirektör Mikael Persson

Befolkningsprognos 2020-2030

Prognosen omfattar en tioårsperiod och är ett stöd i kommunens verksamhetsplanering och lokalförsörjning. Rapporten som länkas till nedan sträcker sig mellan 2020-2025.

Vid årsskiftet 2019/2020 hade Kävlinge kommun 31 705 invånare. Enligt befolkningsprognosen beräknas folkmängden överstiga 35 000 år 2025 och att vi till år 2030 är närmre 40 000 människor boende i kommunen där de största tätorterna Kävlinge och Löddeköpinge står för den stora ökningen. Detta är avhängigt att bostadsbyggandet fortsätter och andra påverkande omgivande faktorer som kan vara svåra att beräkna.

Sammanfattning befolkningstrender Kävlinge kommun

Positiva födelse- och flyttnetton

Under många år har kommunen ökat sin befolkning, främst tack vare positiva flyttnetton men även tack vare ett positivt födelsenetto. Många kommuner har det ena men inte det andra.

Åldrande befolkning balanseras av inflyttande barnfamiljer

Antalet invånare i åldrarna 65 år och äldre ökar, såväl i antal som i andel. Dock hjälper den stora netto- inflyttningen av barnfamiljer till att balansera åldersstrukturen i kommunen.

Planerat byggande ger stora framtida befolkningsökningar

Den förtätning som pågått de senaste åren indikerar att kommunen är attraktiv, folk vill flytta hit. Om det byggs i planerad takt kommer bostäderna med stor sannolikhet att fyllas. Det kommer att innebära en hög tillväxttakt den kommande tioårsperioden, i genomsnitt två procent per år.

Uppdaterad 2020-06-11

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga