Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Kvalitet och resultat

Ett systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete är viktigt för att ständigt förbättra den kommunala servicen som vi ger till dig som kommuninvånare. 2015 utsågs Kävlinge till Sveriges KvalitetsKommun.

Kvalitets- och utvecklingsarbetet innebär att man ständigt gör verksamheten bättre och använder resurserna på bästa sätt. Kommunens utvecklingsarbete har lett till en bättre och utökad medborgardialog, ett ständigt effektiviseringsarbete och en hög kvalitet på de kommunala verksamheterna. Flera satsningar har genomförts inom en rad områden, som till exempel:

  • Ökad möjlighet till inflytande genom att införa flera metoder och kanaler; medborgardialoger, enkäter, öppen synpunktshantering, sociala medier och e-förslag.

  • Utifrån de politiska målsättningarna arbetar vi strukturerat med att ständigt bli lite bättre. Vi har ett strukturerat sätt att arbete med planering, genomförande och analys.

  • För att vara en attraktiv arbetsgivare har kommunen bland annat satsat på att erbjuda karriärmöjligheter, som undersköterska kan man utbilda sig till speciallistundersköterska. Även insatser för att öka hälsan har gjorts, detta för att sänka sjukfrånvaron samt känslan av stress.

  • Dialog och samverkan med näringsliv, föreningsliv, ungdomsråd och pensionärsråd.

  • Ett nytt kulturhus, meröppna bibliotek och planer på ett nytt kombinerat kommunhus och bibliotek.

  • En ny kundtjänst – Kontakt Kävlinge – öppnade upp portarna i våren 2015.

  • Kundlöften har formulerats för att tydliggöra vad man kan förvänta sig för kvalitet på kommunens tjänster.

  • 50 e-tjänster i form av digitala blanketter ökar möjligheter till självservice via kommunens webbplats.

  • Flera års arbete för att skapa en servicekultur i hela organisationen.

Läs mer om vårt kvalitetsarbete

Under Kvalitet och resultat kan du läsa mer om vårt kvalitetsarbete och ta del av resultaten från olika undersökningar och utvärderingar. Här finns möjlighet att jämföra kvaliteten i Kävlinge kommun med andra kommuners verksamheter.

Du får gärna lämna synpunkter kring hur du upplever kvaliteten på våra verksamheter via Åsikt Kävlinge. Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna bli bättre.


Uppdaterad 2018-05-24

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga