Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Lex Sarah och Lex Maria

I det dagliga arbetet kan uppstå situationer där brukare, klienter och patienter drabbas av, eller utsätts för risk att drabbas av missförhållande eller vårdskada.

All personal har en lagstiftad skyldighet att rapportera dessa situationer så att kommunen/vårdgivaren kan göra en utredning.

På vår webbplats publiceras samtliga till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) anmälda avvikelser:

Aktuella Lex Sarah och Lex Maria

Syfte och åtgärder

Syftet med rapporterna och efterföljande utredningar är att dra lärdom av de misstag som sker och försöka förhindra att nya och liknande händelser sker igen. Utredningarna avslutas alltid med ett antal åtgärder, som ska förbättra verksamheten och rutinerna.

Om utredningarna visar en allvarlig konsekvens för den enskilde, anmäls händelsen till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) enligt rutinerna för Lex Sarah och Lex Maria.

IVO:s ansvar när det gäller anmälningar är att granska kommunens utredning. Om IVO bedömer att utredningen följer gällande bestämmelser och att åtgärder har vidtagits för att förhindra att liknande händelser inträffar igen avslutar IVO ärendet.

Om ärendet inte avslutas, ställer IVO krav på komplettering.

Vad är en Lex Sarah?

Lex Sarah rör social omsorg och myndighetsutövning inom hemvård, LSS och socialpsykiatri samt individ- och familjeomsorg. En Lex Sarah rapport bygger på en utredning, där det finns skäl att misstänka att det funnits en risk för missförhållande eller ett missförhållande i det stöd som personalen ska ge.

Vad är en Lex Maria?

Lex Maria rör hälso- och sjukvård. En Lex Maria bygger på en utredning som visar på allvarliga skador, sjukdomar eller risker som inte ligger inom ramen för vad som skulle kunnat förutses eller utgör en normal risk i samband med vård, behandling eller undersökning.

Vad är en avvikelse?

En avvikande händelse är allt som inte stämmer med normalt eller förväntat förlopp. En icke förväntad händelse eller observation som medfört eller skulle kunna medföra risk eller skada för den enskilde, personal, närstående, utrustning eller organisation ska registreras som en avvikelse.

Om du inte är nöjd med vården

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Om du anser att du blivit felbehandlad eller att hälso- och sjukvården inte levt upp till sina krav, finns det möjlighet att framföra klagomål till Inspektionen för vård och omsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

IVO utreder anmälningar om allvarligare händelser inom vården. Det kan till exempel vara händelser som lett till en skada och som inte kommer att försvinna eller att man har fått mycket större behov av vård.

Innan kontakt tas med IVO gällande klagomål på vården, ska du först kontakta oss i kommunen där du fick vård, så att vi kan besvara dina klagomål. Du är välkommen att höra av dig till Kontakt Kävlinge på telefon 046-73 90 00.

Om du tycker att svaret är otillräckligt kan du anmäla till IVO.

Patientnämnden

Om du inte vill kontakta kommunen som gett dig vård kan du vända dig till Patientnämndenlänk till annan webbplats. De tar emot klagomål, synpunkter eller frågor när det gäller hälso- och sjukvården.

Patientnämndens uppgift är stödja de klagomål som du vill föra fram och se till att de blir besvarade. De kan också informera vilka rättigheter du har inom vården.

Mer information

Om du inte är nöjd med vården - 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Uppdaterad 2019-08-20

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga