Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lex Sarah anmälan - brister i handläggningen

Händelsen handlar om uteblivna insatser efter skyddsbedömningar

Utredningen visar att det inkommit tre orosanmälningar gällande samma klient. Anmälningarna har bearbetats enligt gällande rutin med efterföljande skyddsbedömningar. Utredningen visar att skyddsbedömningarna har tilldelats klientens akt via det digitala verktyg som används. Det fanns dock ingen ansvarig handläggare till klienten, eftersom handläggare slutat sin tjänst. Detta innebar att efterföljande insatser uteblev. Den digitala akten var ”öppen” vilket gjorde att ärendet kunde tilldelas utan att det fanns någon ansvarig handläggare.

Den tredje orosanmälan och efterföljande skyddsbedömning gjordes den 27 augusti. Skyddsbedömningen tilldelades inte till någon handläggare och därmed uteblev insatser. Den fjärde skyddsbedömningen kom in den 17 september, tilldelades en handläggare och insatser vidtogs.

Det är allvarligt att skyddsbedömningar inte åtgärdas och därför anmäls händelsen till Inspektionen för Vård och omsorg (IVO). Om den första orosanmälan hade tagits hand om och insatser påbörjats, kunde eventuellt klientens ohälsa behandlats i ett tidigare skede.

Åtgärder har vidtagits för att hindra liknande händelser. Bland annat ska checklistan för vad som ska göras innan en personal slutar justeras. En ny arbetsordning som förhindrar att skyddsbedömningar inte åtgärdas är också fastställd.


Uppdaterad 2018-10-30

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga