Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lex Sarah anmälan - brister i handläggningen

Händelsen handlar om brister i handläggning

Enheten Arbete och integration som handlägger bostadssociala ärenden, har upptäckt ett antal brister gällande upprättande av personakt, beslut, dokumentation och uppföljning.

Utredningen visar att personer har fått boende enligt kriterier men den rättsliga processen har ej följts i vissa ärenden. Det finns inga kända allvarliga konsekvenser för de enskilda personerna men de sammantagna bristerna gällande korrekt handläggning och dokumentation är en rättsosäker handläggning för den enskilde. Avsaknad av eller brister i individuell planering, kan drabba den enskilde negativt och målen med boendeinsatser, att få eget 1:a hands kontrakt, kan ha fördröjts.


Åtgärd som skedde direkt, var att skriva en lex Sarah anmälan till IVO. Andra åtgärder som har vidtagits är översyn och rättelser av ärenden samt att man har påbörjat arbetet med att se över struktur och system, som säkerställer en rättsäker och korrekt handläggning


Uppdaterad 2018-09-10

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga