Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lex Sarah anmälan - brister i omsorgen

Händelsen handlar om fysiskt våld mellan boende på demensenhet.

Två liknande händelser med fysiskt våld mellan två boenden har skett på ett demensboende inom tre dagar.

Händelserna handlar om två boende med demensproblematik. En boende har utdelat en spark på en annan medboende och medboende fick en blodutgjutelse på sitt smalben efter denna händelse. Vid ett annat tillfälle, gav boende en medboende ett slag i ansiktet och medboende slog tillbaka. Händelserna har dels gett upphov till en fysisk skada (skada på smalbenet) men även oro och rädsla.

Bakomliggande orsak till att agera med fysiskt våld mot medboende, beror troligtvis på aktuellt sjukdomstillstånd. En demenssjukdom ger svårigheter att hantera olika omgivningsfaktorer som tex andra medboendes agerande. Sjukdomen kan också ge stora problem att kommunisera och förstå sin omgivning. Dessa svårigheter kan leda till frustration, missförstånd och till slut ett utåtagerande beteende.

De båda boenden är rörliga och går på egen hand, vilket möjliggör att de träffas på enheten. Det finns inte personal kring boenden hela tiden och det kan vara en bakomliggande orsak till att händelserna kunde inträffa.

Flertalet åtgärder har vidtagits och planerats på enheten för att förhindra och minimera nya liknande händelser. Kartläggning av beteende har skett samt åtgärder utifrån denna. Översyn gällande rutiner, hur man ska arbeta med resultaten från BPSD- mätningar. Kontakt har tagits med läkare, sjukhus och Minnesklinik samt man har genomfört en samordnad individuell planering.

Enheten har även sett över bemanning och omgivningsfaktorer samt personal har fått handledning av våra Silviasystrar. Olika typer av utbildning är vidtagna och planeras för personalen.

Faktaruta
BPSD betyder Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens

Att arbeta med BPSD-registret och en bra struktur i den personcentrerade omsorgen kan bla bidra till en ökad livskvalité för personen med demenssjukdom


Uppdaterad 2019-02-28

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga