Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Resultat öppna jämförelser - stöd till personer med funktionsnedsättning

I maj 2015 publicerades den senaste rapporten Öppna jämförelser gällande stöd till personer med funktionsnedsättning. Resultaten för Kävlinge kommun är överlag väldigt bra och visar på en hög kvalitet.


Helhetssyn och samordning

Under de senaste åren har ett omfattande arbete pågått med att vidareutveckla den interna och externa samverkan för socialtjänstens verksamheter. Detta för att alla brukare ska få bästa möjliga stöd. Inom området helhetssyn och samordning får handikappomsorgen i Kävlinge kommun mycket goda resultat.

Tillgänglighet           

Uppsökande verksamheten till personer med psykisk funktionsnedsättning finns i 41 % av landets kommuner. Kävlinge kommun är en av dessa.

Området för information om LSS i alternativa format kommer att fortsatt utvecklas under 2015, genom ett pågående arbete med kommunens hemsida och servicefunktioner.

Trygghet och säkerhet

Det finns välutvecklade system i kommunen för att följa upp insatser på individnivå. Resultaten när det gäller uppföljning är mycket goda i jämförelse med riket. Att insatserna följs upp är viktigt för att säkerställa att stödet ger önskad effekt samt utformas och anpassas efter individuella behov.

Självbestämmande och integritet

Det finns väl utvecklade metoder och system för regelbundna brukarundersökningar och brukarmedverkan. Likaså finns en välutvecklad verksamhet avseende boende och stöd i vardagen.

Handikappomsorgen arbetar kontinuerligt med att fler brukare ska komma ut på den öppna arbetsmarknaden och har en anställd arbetskonsulent som utgår från den dagliga verksamheten inom LSS. Det finns även alternativ för en meningsfull sysselsättning riktat till målgruppen psykiskt funktionshindrade – så kallad utflyttad sysselsättning (USS).

Kunskapsbaserad verksamhet

Samtlig personal har individuella kompetensutvecklingsplaner för att hålla god kvalitet när det gäller att tillgodose brukarens olika behov. All baspersonal har adekvat grundutbildning och samtliga LSS-handläggare har socionomexamen.

Omfattning

Undersökningen har gjorts både avseende LSS-verksamhet och stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning.


Uppdaterad 2015-09-17

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga