Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Hemvård

Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen hand. Hemvården är stöd och hjälp när du behöver det.

Värdighetsgarantier - hemvårdens löften till dig

Den nationella värdegrunden för äldre finns inskriven i Socialtjänstlagen och handlar om dina rättigheter till att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

För att leva upp till detta finns det framtagna värdighetsgarantier som vänder sig till dig som har hjälp av hemvården. Värdighetsgarantierna är löften som konkret beskriver och tydliggör på vilket sätt hemvården arbetar. Dessa gäller oberoende av var du bor i kommunen och vilken bostadsform du har.

Hemvården i Kävlinge arbetar utifrån värdegrundens intentioner och fokuserar på det friska hos varje människa.PDF

Bedömning och planering av vård

Bedömning och planering av din vård och omsorg sker tillsammans och hemma hos dig. Vårt mål är att du ska känna dig trygg och säker och att du når självständighet i vardagen så långt det är möjligt.

De skriftliga beslut och planer som upprättats i samråd med dig följs upp inom ett år eller när ditt behov förändras.

Din kontaktman

Din kontaktman presenterar sig inom tre arbetsdagar från det att din beviljade hjälp har påbörjats. Tillsammans planerar ni hur er dialog sinsemellan ska se ut.

Genomförandeplan

Din kontaktman skriver tillsammans med dig en genomförandeplan inom 14 dagar. Genomförandeplanen följs av personalen och uppdateras en gång per år eller när dina behov förändras. 

Ett aktivt och meningsfullt liv

Du får information om kommunens aktiviteter på dagcentraler samt kontaktuppgifter till pensionärsföreningar och frivilligorganisationer.

Till dig som bor på äldreboende lovar vi:

Att du blir erbjuden fyra timmars individuellt anpassad aktivitet eller social samvaro med din kontaktman varje månad. Du avgör själv hur du varje månad fördelar tiden.

Att du blir erbjuden dagliga aktiviteter/studiecirklar eller social samvaro i grupp. Utgångspunkt i planeringen är alla boendes intressen och förmågor. Veckan innan får du skriftlig information om vilka aktiviteter som erbjuds.

Hembesök i serviceboende

Du blir erbjuden ett hembesök av enhetschef och biståndshandläggare inom 14 dagar från det att du flyttat in i serviceboende. Syftet med besöket är att följa upp dina frågor och funderingar gällande det nya boendet.

Hembesök i serviceboendePDF


Uppdaterad 2020-04-27

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga