Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Revisionen

Protokoll

Rapporter och yttrande

Rapporter och yttranden

2021Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

RapportPDF


Granskning av kommunens hantering av Coronakrisen

RapportPDF

2020Uppföljning av 2018 års granskningar

RapportPDF


Granskning av skolskjuts och specialskjuts som bedrivs av Taxi Trelleborg AB

RapportPDF

YttrandePDF

Granskningsrapport kommunens upphandlingsverksamhet

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av kommunens krisberedskap

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av ägarstyrning

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av attestrutiner

RapportPDF

YttrandePDF
2019Uppföljning av 2017 års granskningar

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av riktlinjer för placeringar av barn och elever i förskola, förskoleklass och grundskola

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av lokalförsörjningsprocessen

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av behörighet till känsliga uppgifter samt interna kontroller

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av kommunens kompetensförsörjning

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av fastighetsunderhåll

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av arbetsmarknadsåtgärder

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av detaljplan- och bygglovsprocesserna

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av integrationsarbetet

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av elevers frånvaro i grundskolan

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av kommunens organisationsförändring

RapportPDF

YttrandePDF
2018Granskning av nämndernas arbete med intern kontroll

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av arvoden och förlorad arbetsförtjänt och resekostnadsersättningar hos KKB Fastigheter AB

RapportPDF


Granskning av väg- och grönyteskötsel

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av resursfördelning till grundskolorna

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av miljötillsyn

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av införandet av dataskyddsförordningen hos KKB

RapportPDF


Granskning av införandet av dataskyddsförordningen

RapportPDF

YttrandePDF

Uppföljning av 2016 års granskningar

RapportPDF


Granskning av arbetet med riktade statsbidrag

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av arbetsmiljöarbetet

RapportPDF

YttrandePDF
2017Granskning av elevhälsan

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av hemtjänsten

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av styrning och kontroll av löneutbetalningsprocessen

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av VA-underhåll

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av överförmyndarnämnden

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av investeringsprocessen

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av intern kontroll mot mutor och oegentligheter för KKB Fastigheter AB

RapportPDF


Uppföljning 2015

RapportPDF

2016Granskning av ekonomiskt bistånd

RapportPDF


Granskning av intern kontroll av IT-säkerhet

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av skolans värdegrundsarbete och elevernas studiemiljö

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av styrning och uppföljning av privata utförare

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av systematisk kvalitetsarbete inom förskolan

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av upphandlingsprocessen

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av upphandlingsprocessen för KKB Fastigheter AB

RapportPDF


Granskning av verksamhets- och ekonomistyrning inom socialnämndens område

RapportPDF

YttrandePDF

Granskning av hantering av anmälningar om barn som misstänks fara illa

RapportPDF

YttrandePDF

Uppdaterad 2021-02-23

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga