Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Corona - Information till privata utförare

På denna sida finns information till privata, externa personlig assistentsamordnare i Kävlinge kommun, sektor Omsorg, vad gäller lägesbild och skyddsutrustning.

Kävlinge kommun ser gärna, utifrån rådande situation, att privata utförare upprättar individuella handlingsplaner för de brukare där de utför personlig assistans. De individuella handlingsplanerna är till hjälp för oss om vi skulle komma i ett läge där kommunens yttersta ansvar träder in.

Individuella handlingsplaner bör innehålla:

  • Namn på personen
  • Lagstadgat hjälpbehov och timmar
  • Inventering av ev. stöd av anhöriga
  • Prioritering av insatser
  • Omvandla prioriterade hjälpbehov i timmar/insatser. Om detta läge inträffar, är det krisläge 1 och då ska ni meddela detta till sektor Omsorgs kontaktperson.

Vaccinering

Personal som arbetar utifrån en biståndsbedömning med brukare/kunder i Kävlinge kommun, kommer erbjudas vaccinering vis sektor Omsorg.

Brukare/kunder kommer ingå i den prioriteringsordning som gäller i dagsläget, nationellt.

Mail har skickats ut till externa bolag men har ni frågor kontakta Lilian Gullberg

Lägesbild om smittade brukare till sektor Omsorg

I de fall sektor Omsorg har legitimerad personal som ger vård till brukare kommer sektor Omsorg at få information om smittade brukare.

Skyddsutrustning

Privata utförare har ett arbetsgivaransvar som innefattar skyddsutrustning och den privata utföraren ska tillhandahålla skyddsutrustning för sin personal. Om den privata utförarens skyddsutrustning akut tar slut och om de har smittad brukare, ska sektor Omsorg kontaktas.

Om kommunens legitimerade personal utför vårdinsats kommer de att ha skyddsutrustning med sig.

Provtagning av medarbetare

Det finns sedan den 11 juni, möjlighet för personliga assistenter som är sjuka med feber och/eller har luftvägssymtom (snuva/ halsont/ hosta/ andningsbesvär, plötsligt luktbortfall) att provtas.

Kommunförbundet har skickat mail till assistentbolagen med information om hur ansvarig chef anmäler behovet av en provtagning via en särskild länk. Personal som blivit sjuka ska kontakta sin chef och det är chefen som avgör om provtagning ska erbjudas enligt de kriterier som Region Skåne tagit fram.

Provet ska tas inom 72 timmar från att symtomen uppstår. Provtagningen görs inte i efterhand för att konstatera smittfrihet eller på grund av oro för att ha covid-19.

Kontaktperson sektor Omsorg

Lilian Gullberg
0709-73 96 55
lilian.gullberg@kavlinge.se

Uppdaterad 2021-01-18

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga