Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Corona – information om Kävlinge kommuns omsorg

Kävlinge kommun följer riktlinjer från ansvariga myndigheter, som Folkhälsomyndigheten, Vårdhygien och Smittskydd Skåne. På denna sida hittar du information om hur vi arbetar för att minska riskerna för våra äldre och funktionsnedsatta samt hur vi kommer att agera vid en eventuell smitta i någon av våra omsorgsverksamheter.

Kävlinge kommun har rutiner för att minimera smittspridning och kring hur vi agerar vid misstänkt eller konstaterad smitta hos personer som vi ger omsorg till eller hos medarbetare. Vi uppdaterar och informerar våra medarbetare kontinuerligt och vi har en sjuksköterska dedikerad till att bistå verksamheten med vägledning.

Alla våra medarbetare vet att de ska stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom och att de ska följa våra basala hygienrutiner. Medarbetarna har tillgång till utbildningsmaterial och dialoger förs kring deras arbetssituation och bemanning. Omsorgspersonalen erbjuds att, som en extra åtgärd för att minska risken för smitta, använda visir vid personnära arbete.

Sjukfrånvaro och bemanning

Inom omsorgen följs frånvaron varje dag - du hittar status på frånvaron i rutan längst ned på denna sida som uppdateras varje fredag. De vikarier som vi anlitar kommer från kommunens bemanningsenhet, där de genomgått vår introduktionsutbildning för omsorgspersonal.

Om vi hamnar i ett läge där många i en personalgrupp blir sjuka samtidigt kommer vi att omfördela medarbetare mellan olika arbetsgrupper så att det alltid finns erfaren personal på plats. Hamnar vi i ett läge där vi behöver prioritera arbetsuppgifter har vi en handlingsplan för det.

Vi har en bra utbildningsnivå bland vår personal. Majoriteten av vår personal är undersköterskor och stödassistenter och vi har en formell utbildningsnivå på 92% i dessa grupper.

Besöksförbud

För att skydda personer i riskgrupper har Kävlinge kommun sedan i mars haft besöksförbud på alla våra särskilda boenden för äldre, på våra LSS-boenden och i våra servicelägenheter. Besöksförbudet gäller tills vidare oavsett om den som önskar besöka våra boenden har testats för antikroppar eller ej.

Anhöriga är sedan i juni välkomna att boka utomhusbesök, där en skyddskärm av plexiglas placeras mellan besökare och boende. Besöket bokas via kontaktpersonen på boendet.

Besök med skyddskärm - så fungerar det

Undantag från besöksförbudet kan göras för besök till boende som befinner sig i livets slutskede eller vid andra extraordinära situationer. Besökaren måste vara frisk och besöket får endast göras i samråd med enhetschefen.

Vid eventuell smitta

Vid en konstaterad smitta på ett boende kommer den boendes anhöriga att informeras, om samtycke ges. Övriga boende och deras anhöriga kommer att få besked att smitta finns inom samma boende.

Vi följer lagstiftning gällande sekretess och kommer inte röja uppgifter om vem som är smittad eller namnge vilka boenden det finns smitta på.

Den sjuke kommer att hållas isolerad och läkare bedömer vilken vård den sjuke ska få. Vi har tydliga rutiner för hur samtliga medarbetare ska agera och vi går regelbundet igenom dessa tillsammans i verksamheten. Vi har också en sjuksköterska dedikerad till att bistå verksamheter med information och vägledning.

Kävlinge kommun har även förberett ett team och en enhet som ska kunna arbeta uteslutande med smittade. Det handlar dels om ett team som ska ta hand om sjuka som bor hemma och som har hemtjänst, dels om en enhet som ska kunna ta emot de som skrivs ut från sjukhus men som inte bedöms klara sig hemma på egen hand med hjälp av hemtjänsten.

Vi följer Smittskydd Skånes riktlinjer för användning av skyddsutrustning. Vi har idag ingen brist på utrustning och har god beredskap för en tid framöver.

Status 4 september 2020

Vi har inga fall av smitta inom Kävlinge kommuns omsorgsverksamhet.

Frånvaron bland medarbetare är i dagsläget inte högre än normalt vid denna tid på året.

Vi har i dagsläget ingen brist på skyddsutrustning. Vårt lager ger oss beredskap för en tid framöver.

Uppdaterad 2020-09-04

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga