Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Skyltar

Det ska vara enkelt att hitta till och i Kävlinge kommuns lokaler. En tillförlitlig och enhetlig  skyltning hjälper besökaren fram till sitt mål, bidrar till en positiv bild av kommunen och dess verksamheter samt stärker kommunens identitet.

All skyltning utgår från den grafiska profilen. Exakta anvisningar för verksamhets-, informations- och marknadsföringsskyltar finns i den grafiska manualen.  Vid behov kan särskilda tillägg göras för specifika verksamheter och fastigheter.

Utförande

Skyltningen ska vara enkel att underhålla, förändra och hantera. Då upphandlade leverantörer kan skifta med tiden ska företagsspecifika system undvikas. Utvändiga skyltar och skyltar vid huvudentréer måttanpassas. Eventuella bygglov ska vara godkända innan tillverkning sker.

Skyltningen bör vara anpassad och möjlig att använda av många målgrupper. Den ska vara lättbegriplig och lättläst samt placerad där information förväntas finnas och i en höjd som kan läsas av både vuxna och barn. Ytan på skylten bör inte ge upphov till reflexer.

Taktil text/punktskrift

Skyltar med taktil text bör sättas upp i anslutning till offentliga lokaler. Taktil relieftext ska vara
versaler och punktskrift ska följa svenska skrivregler för punktskrift. Båda ska utförda enligt
europeisk och svensk standard.

Belysning

Ska lösas i form av god allmänbelysning eller särskild tillsatsbelysning av LED-typ integrerad
i skylten. Ljuskällan placeras så att läsaren inte blir bländad.

Färger

Utgångspunkten är att skyltar trycks i foliefabrikatet 3M. Om annat foliefabrikat används ska färgerna vara likvärdiga och på förhand godkännas av kommunikationsavdelningen. Vid tillverkande av genomlyst skylt ska en translucent folie som är likvärdig med PMS-färg  användas. Fem utvalda komplementfärger kan användas för att förtydliga till exempel en illustration, diagram eller faktaruta.

Fristående bokstäver

Vissa mer välbesökta lokaler ska ha skyltar i form av fristående bokstäver. Kostnaden för denna typ av skylt är avsevärt högre än för plåtskyltar och den bör därför endast väljas till offentliga lokaler samt till fastigheter där många människor rör sig, exempelvis längs vältrafikerade vägar.

Klotterskydd

Skyltar utomhus ska klotterskyddas i utsatta miljöer.

Storlek på textStorleken ska anpassas efter läsavståndet, ju längre avstånd desto större bokstäver.

Läsavstånd (meter):

2

6

15

20

25

35

Texthöjd (millimeter):

8

24

60

80

100

140


Uppdaterad 2017-04-26

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga