Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations- och kommunikationsfrågor. Den ska bidra till en samsyn kring vad som menas med god kommunikation i Kävlinge kommun. 

Principer för god kommunikation

Kommunikationen i Kävlinge kommun ska utgå från värdeorden öppenhet, engagemang och utveckling. God kommunikation innebär dessutom för Kävlinge kommun att den:  

 • Planeras och följs upp
 • Är tydlig och sann
 • Är samordnad och enhetlig

Ansvar för kommunikationen  

 • Kommunfullmäktige fastställer och beslutar kommunikationspolicyn
 • Kommunstyrelsen ansvarar för förvaltningsövergripande kommunikation samt för att nämnderna följer kommunens kommunikationspolicy
 • Kommunledningen via sektor Styrning och stöd är ytterst ansvarig för den strategiska samordningen av kommunikationsarbetet  
 • Det praktiska ansvaret för utveckling och strategi ligger på Kommunikationsenheten. Enheten ska samordna, förankra och driva utvecklingen av kommunikationsarbetet inom kommunen
 • Politiska partier ansvarar för sin egen information och informationsspridning  
 • Nämnderna och alla chefer ansvarar för kommunikationen inom sitt verksamhetsområde
 • Alla medarbetare ansvarar för att hålla sig informerade och för att kommunicera med andra om sådant som är av betydelse för det egna verksamhetsområdet och de egna arbetsuppgifterna

Intern kommunikation

Syftet med en väl fungerande intern kommunikation är att alla medarbetare ska ha kunskap och förståelse för verksamheten, visionen, mål, strategier och resultat. 

De kanaler för intern kommunikation som vi använder idag är:

 • Intranätet Inka
 • E-post
 • Nyhetsbrevet Kors & Tvärs
 • Annan tryckt information
 • Möten i linjen, arbetsmöten, APT och projektmöten  
 • Samtal och interna nätverk 

Extern kommunikation

Syftet med den externa kommunikationen är att kommuninvånarna ska vara välinformerade och delaktiga i kommunens verksamhet. De ska känna till den service de få och hur de kan påverka kommunens verksamhet. Kommunen ska medverka till insyn och demokrati, bland annat genom att informera om planer och beslut. Med öppen kommunikation skapas trovärdighet och förståelse för kommunens verksamhet.

Kommunen har en uttalad ambition att skapa en bättre medborgardialog. En bra dialog förutsätter att vi är bra på att lyssna och ta till oss synpunkter; att vi bemöter kritik och att vi möter medborgarnas åsikter och förslag.  

Kanaler

De viktigaste kanalerna för extern kommunikation är kommunens medarbetare, som representanter för verksamheten.  

Andra externa kanaler är:

 • www.kavlinge.se
 • Åsikt Kävlinge
 • Medborgarkontoret Kontakt Kävlinge
 • E-post, telefon och brev
 • Trycksaker och annonsering
 • Sociala medier
 • Kommunens annonser i Kävlinge Nya lokaltidning
 • Kommunens pressrum och media
 • Nätverk och intresseorganisationer
 • Mässor och marknader 

Massmedierelationer

Granskningen av all offentlig verksamhet är en viktig uppgift för massmedia och för kommunen är media en viktig kanal för att kommunicera budskap till kommuninvånare och samarbetspartners. Det är därför viktigt att alla kommunens medarbetare tillsammans kommunicerar Kävlinge kommuns budskap på ett professionellt sätt och att ger media en god service. Det görs genom att vi är tillgängliga, öppna och snabba i våra kontakter med media.  

Den grafiska profilen

En tydlig kommunikation förutsätter även en visuell enhetlighet och tydlighet i avsändaren. Den grafiska profilen är styrande för alla produktion av informationsmaterial, såväl tryckt som elektroniskt.  

Information om Kävlinge kommuns grafiska profil

Kommunikation vid en allvarlig händelse

Som krissituation räknas allvarliga eller extraordinära händelser och svåra påfrestningar, då vår organisations vanliga rutiner och resurser inte klarar av att hantera situationen. Det kan till exempel handla om allvarliga olyckor eller bränder, naturkatastrofer eller förtroendekriser. Vad som är en krissituation bedöms från fall till fall av jourhavande tjänsteman eller kommundirektör.  


Uppdaterad 2019-12-05

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga