Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Detta behandlades på tekniska nämnden den 31 maj

Här är några av de ärenden som beslutades på tekniska nämndens sammanträde:

Utredning av avgiftsbelagd parkering i Kävlinge

När Stationsstaden byggs ut finns en oro för att konkurrensen om parkeringsplatserna på allmän platsmark ökar. Pendlarparkeringarna i Kävlinge centrum är ofta fullbelagda. Med bakgrund av det har en utredning som studerar ett eventuellt framtida införande av parkeringsavgifter i Kävlinge centrum tagits fram och redovisades för tekniska nämnden. Nämnden beslutade att sända utredningen vidare till kommunstyrelsen.

Lokala trafikföreskrifter inom Stationsstaden

Utbyggnaden av gator inom etapp 1 av Stationsstaden i Kävlinge pågår för fullt och om allt går enligt plan beräknas byggatorna kunna öppnas i augusti. Tekniska nämnden beslutade därför om en rad trafikföreskrifter inom det nya området. Där huvudcykelstråken korsar gator inom området kommer dessa regleras som cykelöverfarter, vissa parkeringar reserveras för rörelsehindrade och parkeringar längs gatorna får tidsreglering. Inom området kommer 40 km/tim i huvudsak gälla sedan tidigare beslut, men området vid Östra Stationstorget blir gångfartsområde.

 

Utbyggnad av Tolvåker

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att riva Tolvåkerskolans högstadium och bygga en ny skolbyggnad med koppling till befintligt lågstadium vid Söderpark med en tydlig avgränsning mellan F-6 och 7-9. Ny skolbyggnad ska vara förberedd för utbyggnad av F-6-delen för ytterligare 200 elever. Optimering av tomtyta ska göras så att framtida utbyggnader möjliggörs och så att flödet inom området fungerar.

Arbetet föreslås att genomföras i följande etapper:
Etapp 1 – Rivning av Söderparks mellanstadium. Denna etapp påbörjas när Tolvåkers förskola är färdig. Då flyttar elever från Söderparks mellanstadium in i gamla Tolvåkers förskolas moduler och rivningen av Söderparks mellanstadium påbörjas.

Etapp 2 – Ny skolbyggnad för Tolvåkers högstadium och Söderparks mellanstadium byggs.

Etapp 3 - Tolvåkers gamla högstadium rivs och utemiljön färdigställs.

 


Protokoll publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Uppdaterad 2018-06-01

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga