Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Tyck till om framtidens avfallshantering!

Bilden med stjärnhimmel och ett jordklot, med texten: Vi har en plan för vår jord. Har du? Gör din röst hörd.

Kävlinge kommun har tagit fram förslag till en ny renhållningsordning. Renhållningsordningen består av två delar; avfallsföreskrifter och gemensam kretsloppsplan (avfallsplan). Nu vill vi gärna veta vad du tycker om förslaget.

Gemensam kretsloppsplan 2021–2030 och avfallsföreskrifter ställs ut för synpunkter. Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny renhållningsordning. Enligt miljöbalken ska alla kommuner i Sverige ha en avfallsplan.

Utställning

Mellan den 24 mars och 29 april 2020 ställs förslaget till ny renhållningsordning ut på Kävlinge kommunhus samt biblioteken i Kävlinge och Löddeköpinge. Där kan du ta del av förslaget i sin helhet.

Du kan även ladda ner renhållningsordningen:
AvfallsföreskrifterPDF
Den gemensamma kretsloppsplanenPDF
Kretsloppsplanens bilagor 1-9PDF

Kretsloppsplanens bilagor:
Bilaga 1 Ansvarsfördelning indikatorer
Bilaga 2 Projektorganisation och samråd
Bilaga 3 Nulägesbeskrivning
Bilaga 4 Nedlagda deponier
Bilaga 5 Uppföljning
Bilaga 6 MKB
Bilaga 7 Barnkonsekvensanalys
Bilaga 8 Kostnadsanalys
Bilaga 9 Framtida avfallsmängder och infrastruktur

Så kan du tycka till

Mellan den 24 mars och den 29 april är renhållningsordningen med nya avfallsföreskrifter och ny gemensam kretsloppsplan ute på samråd och utställning. Det betyder att du som invånare, verksamhet eller annan intressent kan tycka till om innehållet och lämna synpunkter. Det är en del av den demokratiska processen.

Alla är välkomna att lämna skriftliga synpunkter. Det finns flera sätt att göra det på.

Du skicka in synpunkterna via ett formulär på Sysav:s webbplats.

Formulär för renhållningsordningen länk till annan webbplats

Du kan också skicka in dina synpunkter för såväl gemensam kretsloppsplan och avfallsföreskrifter via post till: Kävlinge kommun, Kommunstyrelsen, 244 80 Kävlinge.

Kom ihåg att dina synpunkter som lämnas via post ska märkas med namn och diarienummer (Ks 2020/71) för att det ska gälla som officiell synpunkt.

Om renhållningsordningen

Från avfall till resurs - gemensam kretsloppsplan 2021–2030
Renhållningsordningen består av två delar; avfallsföreskrifter och den gemensamma kretsloppsplanen (avfallsplan). Den nya renhållningsordningen med gemensam kretsloppsplan och avfallsföreskrifter har tagits fram gemensamt av 11 kommuner som tillhör Sysavregionen. Ett genomgående fokus är att gå från avfall till resurser.

Den gemensamma kretsloppsplanen sträcker sig från år 2021 till år 2030 och har tre mål och 24 indikatorer. Målen i kretsloppsplanen blir utgångspunkten för hur kommunerna inom Sysavregionen kommer att arbeta med avfallsfrågor under perioden.

Allt hänger ihop

Den gemensamma kretsloppsplanen ska vara hela kommunens strategiska plan och skapa ett brett engagemang i kommunens egna verksamheter. Kommunerna har stor möjlighet att påverka produktion och konsumtion av varor och tjänster och har därmed en viktig roll att gå före i en hållbar utveckling.

En plan, tre mål

Den gemensamma kretsloppsplanen har tre mål som alla främjar en hållbar utveckling i samhället. De tre målen hänger ihop och bidrar till att minska avfallet och miljöbelastningen, öka återanvändningen och återvinningen samt sätta beteendeförändring i fokus.

Uppdaterad 2020-03-22

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER