Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Byggstart av Lommabanan i Furulund

Nu inleds byggarbetet av Lommabanan i Furulund. Byggnation av en ny tågstation, tunnlar och stråk för gång- och cykeltrafik, bil- och cykelparkering och hastighetsdämpande åtgärder ska genomföras.

I december 2020 öppnar Lommabanan för persontåg. Ombyggnaden av Lommabanan kommer ske i olika steg. NRC Group, entreprenören som bygger Trafikverkets anläggningar, inleder arbetet i Furulund i början av december.

– Efter lång tid av förberedelse drar vi äntligen igång arbetet som kommer öka tillgänglighet och attraktionskraften till Furulund. Det kommer vara lite stökigt, men vi arbetar för att det ska gå så smidigt som möjligt, säger Thomas Landén, projektchef, Kävlinge kommun.

Planerade ombyggnationer

Karta över stationen i Furulund

Trafikverket ansvarar för arbeten längs spåret inklusive bygget av tre broar. Kommunen ansvarar i sin tur för arbetet med hastighetsdämpande åtgärder, gång och cykelstråk, bil- och cykelparkering, samt förlängning av Parkgatan. Kommunen avvaktar Trafikverkets arbeten för att under våren ta fram underlag för sina insatser.

Avstängningar från 10 december 2018:

  • Parkeringsförbud längs Parkgatan.
  • Järnvägsgatan kommer vid den nya gång- och cyckeltunneln delas och stängas permanent för genomfart mellan Grönegatan och Bantorget. Detta kommer dock inte påverka framkomligheten till fastigheter.

Tidsvinster och hållbart resande

När Lommabanan öppnar för persontrafik kan furulundsborna ta sig till Malmö på cirka 17 minuter. För lommaborna kommer resan till Malmö ta cirka 7 minuter.

– Det finns stora vinster med persontåg på Lommabanan, dels för alla pendlare som sparar tid och dels för vår miljö som mår bättre när vi kan resa mer hållbart, säger Olof Fredholm, projektledare på Trafikverket.

Lommabanan främjar också infrastrukturen då det blir mindre trängsel på våra vägar när fler åker tåg istället för bil.

Process kring bullerdämpande åtgärder

Trafikverket och involverade kommunerna (Kävlinge, Burlöv, Lomma, Svalöv, Bjuv och Åstorp) har olika åsikter om hur man ska vidta åtgärder längs med delar av järnvägen. Kommunerna har tidigare begärt in uppgifter om vilka bullerdämpande åtgärder som behöver vidtas för fastigheter som enligt Trafikverkets beräkningar har ljudnivåer över riktvärdena. Kommunerna ansåg att uppgifterna inte räckte till för att kunna göra en bedömning om åtgärder. De har därför skrivit ytterligare ett föreläggande om att Trafikverket ska lämna mer specifika uppgifter. Trafikverket har överklagat detta. Ärendet ligger därför nu hos Länsstyrelsen som ska handlägga överklagandet.

Nästa etapp

Det finns beslut om att utbyggnad av Lommabanan ska fortsätta (etapp 2), men inte om hur det ska ske. Fem aktörer är involverade i den fortsatta utbyggnaden av Lommabanan; Trafikverket, Region Skåne, Malmö stad, Lomma kommun och Kävlinge kommun. Just nu pågår diskussioner mellan aktörerna för att få till ett gemensamt avtal kring utbyggnaden.

Läs om Trafikverkets nyhet om byggstartenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

trafikverket.se/lommabananlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du följa arbetet med Lommabanan.

Uppdaterad 2018-12-04

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga