Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Det här behandlades på tekniska nämndens sammanträde den 22 augusti 2018

Här är några av de ärenden som beslutades på tekniska nämndens sammanträde:

Digital trygghetsvandring

Tekniska nämnden fick information om den digitala trygghetsvandringen som genomfördes våren 2018. 103 synpunkter kom in. Bland synpunkterna dominerade synpunkter om belysning och trafik. I samarbete med bland annat Polisen jobbar kommunen nu vidare för att öka tryggheten.


Belysningsplan

Tekniska nämnden gav samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram en belysningsplan eftersom många önskemål om mer belysning, bland annat på lekplatser och längs gång- och cykelvägar, har kommit in. Syftet med planen är att skapa en plan för kommande investeringar.


Insamling av trädgårdsavfall i Löddeköpinge

Kommunen kommer att ge möjlighet till att lämna trädgårdsavfall den 2 och 16 september klockan 9-15 i Löddeköpinge. Ytterligare information kommer på kommunens hemsida.


Program för hållbart resande

Ett förslag till Program för hållbart resande redovisades. Programmet syftar till att lyfta åtgärder för att påverka attityder och beteenden i syfte att förändra res- och transportval för en omställning till ett hållbart transportsystem. Programmet fokuserar på mjuka åtgärder såsom kampanjer och andra påverkansåtgärder, i linje med kommunens trafikstrategi där det anges i ett av målområdena att kommunen ska arbeta med dialog och beteendeförändring.

Tekniska nämnden beslutade att skicka programmet på remiss till kommunens nämnder, politiska partier, Region Skåne, Skånetrafiken, Trafikverket samt grannkommuner och Malmö Stad.


E-förslag om skyltning av Furuhillsvägen

Ett e-förslag har lämnats in med önskemål om skyltar längs Furuhillsvägen med något i stil med "Du kör nu genom ett hästområde, vänligen anpassa hastigheten". Bakgrunden är att boende har fått nej till sänkt hastighet och känner en oro för kombinationen av höga hastigheter, smal väg och hästtrafik. Tekniska nämnden har en positiv inställning till en eventuell skylt. Boende kan ansöka hos kommunen om att få sätta upp skylt och bekostar i så fall skyltningen själv. En hastighetsdisplay som uppmärksammar bilisterna på deras hastighet kommer att sättas upp längs vägen.

 

E-förslag om cirkulationsplats Grand Prix-vägen/Skönadalsvägen

Ett e-förslag har lämnats in som beskriver behovet av en cirkulationsplats eller planskild gång- och cykelvägskorsning vid Grand Prix-vägen/Skönadalsvägen för att skapa säkra korsningspunkter för barn.

Tekniska nämnden svarar att kommunen tillsammans med Trafikverket avser att arbeta för trafiksäkerhetsåtgärder och en gång- och cykelväg längs Grand Prix-vägen.

Ansökan om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikåtgärder samt trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg- och gatunätet år 2019

Tekniska nämnden fick information om planerade åtgärder där kommunen avser söka statlig medfinansiering från Trafikverket. Det gäller kringåtgärder, såsom cykelvägar och upphöjda korsningar i Furulund med anledning av pågatågsutbyggnaden. Bidrag söks även till cykelvägsutbyggnader såsom cykelvägsanslutning till Kvarngatan från nya cykelvägen längs väg 108 och fortsatt utbyggnad av säkrare gång- och cykelöverfarter i Löddeköpinge och Kävlinge.

Till Skånetrafiken söks bidrag för tillgänglighetsanpassning av busshållplaster, hållplats Annelund i Kävlinge samt två hållplatser i Barsebäcks by.
Protokoll publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Uppdaterad 2018-08-23

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga