Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Detta behandlades på miljö- och byggnadsnämnden 26 september

Här är ett referat från ett av de ärenden som beslutades på miljö- och byggnadsnämndens sammanträde:

Nämndplan 2019 utgör det grundläggande politiska styrdokumentet för nämndens verksamheter för det kommande året. Nämndplanen omfattar fördelning av fullmäktige beslutad budgetram till respektive verksamhet samt nedbrytning av fullmäktiges övergripande uppsatta mål. Planen omfattar även intern kontrolluppdrag, direktiv samt kund- och servicelöften.

De nya nämnderna kommer senast februari 2019 att ta förnyade beslut kring nämndplan 2019.

Miljö- och byggnadsnämndens budgetram för 2019 är oförändrad jämfört med budget 2018 och uppgår till 4 561 tkr. Löneökningar kommer att kompenseras ekonomiskt.

Kommunfullmäktige har tagit fram nya mål för den kommande mandatperioden vilka totalt är sju till antalet varav tre stycken är neddelade till miljö- och byggnadsnämnden.

  • Kävlinge kommuns invånare har inflytande, erbjuds god service och ett gott bemötande
  • Kävlinge kommun växer genom attraktiva boendemiljöer och framgångsrikt näringsliv
  • Kävlinge kommun arbetar för en hållbar utveckling och en hälsosam miljö

Uppdaterad 2018-09-27

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga