Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Detta behandlades på planutskottet den 5 september

Här är några av de ärenden som beslutades på planutskottets sammanträde:

Detaljplan för Stora Harrie 5:22 m fl - Östra Rinnebäck

Detaljplaneläggning för området kallat Östra Rinnebäck påbörjades i början av 90-talet, men fullföljdes inte på grund av risken för luktolägenheter från Krutmöllan.

Markområdet ligger i östra delen av Kävlinge tätort och omfattar drygt 14 hektar mark, som till stor del ägs av kommunen. Intentionen är att skapa bostäder i blandad form med inslag av radhus och villor samt att planera mark för verksamheter utmed väg 104. Området är utpekat som utredningsområde i ÖP 2010 och avgränsas av väg 104 i norr och Harrievägen i söder samt Kävlinge Golfklubb i öster.

Planutskottets beslut om att skriva av planuppdraget och starta upp det igen beror huvudsakligen på att plan- och bygglagen har ändrats sedan år 2000. Planarbetet kan nu fortsätta med stöd av nu gällande lagstiftning. Behovet av mark för verksamheter i Kävlinge gör detaljplanen särskilt angelägen.


Protokoll publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Uppdaterad 2018-09-06

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga