Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Detta behandlades på tekniska nämnden den 5 december 2018

Här är några av de ärenden som nämnden informerades om eller som beslutades på nämndens sammanträde:

Information om driftentreprenad för Gata/park

Till följd av den långa vintern i början av året var kostnaderna höga, vilket gör att även en normal vinter i slutet av året kommer medföra underskott mot budget för vinterunderhåll. Underskottet bedöms kunna balanseras mot lägre kostnader för tillkommande arbeten. Totalt bedöms kostnaderna för driftentreprenaderna att rymmas inom årets budget.

 

Information om driftentreprenad för lokalvård

Städkvalitén följs upp kontinuerligt i olika forum och på olika nivåer, både dagligen, månadvis och halvårsvis, mellan kommunen och städentreprenören. Kvalitetskontroller genomförs minst två gånger per år och därutöver vid behov. Avvikelser redovisades och de har ökat något under 2018.

Ny städupphandling med skärpta kvalitetskrav samt andra förändringar ligger ute för anbudgivning. Planerad start för ny entreprenör är 30 juni 2019.


Hållbart resande

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till strategi för hållbart resande som nämnden beslutade om. Ärendet skickades vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Programmet syftar till att lyfta åtgärder (som behövs) för att påverka attityder och beteende med syftet att förändra res- och transportval för en omställning till ett hållbart transportsystem. Programmet fokuserar på mjuka åtgärder såsom kampanjer och andra påverkansåtgärder i linje med kommunens trafikstrategi där det anges i ett av målområden att kommunen ska arbeta med dialog och beteendeförändring.

Tre fokusområden föreslås för kommunens kommande arbete:

  • Hållbart resande till och från arbete och studier
  • Hållbart resande på fritiden
  • Hållbart resande för barn och unga

Åtgärderna ska syfta till att öka medborgarnas acceptans för den transportpolitiska förändringen som pågår. Arbetet inriktas på att hålla ämnet aktuellt och bekräfta dem som går över till hållbara färdmedel samt på att skapa ökad acceptans för åtgärderna.

Jämfört med investeringar i infrastrukturen kräver attityd- och påverkansåtgärderna inte nödvändigtvis stora finansiella resurser och de kännetecknas ofta av bra kostnads-/nyttokvot. För att säkerställa att arbetet blir kontinuerligt bör man överväga att sektor Samhällsbyggnad får en ramhöjning på 150 000 kr/år.

Högalidsvägen/ Nordanväg

En namninsamling med 107 underskrifter har lämnats in till kommunen. Önskemålet är attåtgärder för att förbättra sikten för cykeltrafikanter i korsningen Högalidsvägen/Nordanväg.

Tekniska nämnden beslutade att se över möjligheterna att räta upp cykelöverfarten för att förbättra sikten i korsningen. Eventuell ombyggnation tas upp i kommande budgetarbete.


Moped-/MC-parkering

Det upplevs ofta att mopeder och MC blockerar bilplatser och det finns även tendenser att dessa fordon parkerar på gångytor. Nämnden beslutade att skapa separata platser för mopeder och MC vid Folkets hus i Dösjebro och vid stationen i Kävlinge.Protokoll publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Uppdaterad 2018-12-06

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga