Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

En rik fritid för alla

Kävlinge vill bli Skånes bästa boendekommun. För att nå dit krävs bland annat tillgång till ett rikt förenings- och fritidsliv för alla.
– Vi förstår hur viktigt förenings- och kulturlivet är och vet precis vad frivilligkrafterna gör, säger Jonny Norrby, verksamhetschef kultur och fritid.

För att förbättra förutsättningarna håller ett kultur- och fritidspolitiskt program som tydliggör kommunens prioriteringar inom området på att tas fram. Intresserade har kunnat framföra sina synpunkter som nu bearbetas, planen är att ha ett färdigt dokument i början av 2018.

– Föreningslivet har efterlyst förståelse för hur vi planerar att satsa och prioritera, programmet ska göra det lättare att förstå hur vi tänker, säger Jonny Norrby.

Fokus ligger på barn och unga samt att alla – oavsett bakgrund, funktionshinder och social status – ska ha möjlighet till en rik fritid.

– Vi kommer att fortsätta arbetet med att hitta innovativa vägar för att möjliggöra möten över
gränser. Ju mer fragmenterat samhället blir, desto viktigare blir det med gemensamma mötesplatser, säger Jonny Norrby.

Ett önskemål har varit tydligare kontaktvägar till kommunen dit föreningarna kan vända sig.

– De har upplevt det som svårt att komma i kontakt med rätt personer för att få svar på sina frågor. Som åtgärd har en samordnare som enbart har hand om föreningsfrågor anställts, säger Jonny Norrby.

En länk mellan föreningslivet och kommunen

I augusti förra året började Mikael Johnson som fritid- och föreningssamordnare i Kävlinge kommun.

Vad gör en föreningssamordnare?

– Jag fungerar som länk mellan föreningslivet och kommunen. Till mig kan du vända dig med förenings- och fritidsrelaterade frågor om anläggningar, bokningar, bidrag och dylikt.

Vad är viktigast i din roll?

– Att känna till vad medborgarna gör på sin fritid för att kunna möta deras behov. Idag är det vanligt att idrotta och motionera utan att tillhöra någon förening; parkour, skejt och löpargrupper är exempel på sådana motionsformer. Jag tror att vi måste lyfta blicken och möjliggöra för våra invånare att vara fysiskt aktiva på det sätt som passar, oavsett träningsform.

Vad är på gång?

– Två datasystem med fokus mot föreningslivet har införts och kommer att börja att gälla från och med januari 2018; Aktivitetskort på Nätet (ApN) för att förenkla föreningarnas hantering av aktivitetsstöd, samt ett nytt föreningsregister för att underlättar den administrativa kontakten mellan kommunen och föreningarna. Utöver det kommer kommunen att jobba aktivt för att hitta vägar att integrera våra nyanlända i förenings- och fritidsaktiviteter.

Ett föreningsråd - en viktig pusselbit

Efter önskemål om en ökad samverkan har ett föreningsråd bildats, vilket är en pusselbit i kommunens arbete mot visionen att bli Skånes bästa boendekommun.

- Att föreningarna går ihop och tillsammans vill utveckla, involvera och samarbeta för kommunens föreningsliv är väldigt glädjande, säger Jonny Norrby.

Rådet är för ideella föreningar i kommunen och drivs av föreningarna själva. Läs om föreningrådet som tillsammans vill öka samverkan och bidra till föreningslivets utveckling i kommunen.

Uppdaterad 2018-01-09

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga