Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Förbättrad omsorg när växelvården samlas

All växelvård i Kävlinge kommun kommer framöver att samlas i en gemensam enhet. Förändringen görs för att förbättra vården och säkra patientsäkerheten och sker i samband med att hemvården går in i en ny organisation för att möta framtidens utmaningar.

– Kävlinge kommun har under flera år arbetat för att ge personer med behov av växelvård en så bra vistelse som möjligt. Vi har sett att deras behov skiljer sig från de behov som vårdtagare som bor på särskilt boende har. Med anledning av det och i samband med införandet av lagen om valfrihet (LOV) och de krav det ställer på kommunens särskilda boenden bygger vi nu en verksamhet för framtiden, säger sektorschef omsorg Ann-Louise Christensen.

Växelvård innebär avlastning för närstående som vårdar någon i hemmet eller återhämtning. Den nya enheten kommer att ha tio platser för växelvård och hantera vårdtagare med olika typer av diagnoser och problematik. Genom förändringen väntas möjligheten till samordning med dagverksamheterna och utredningsplatserna öka samtidigt som kompetensen samlas.

Rent praktiskt samlas enheten på en avdelning på Billingshäll i Kävlinge. På avdelningen finns i dag tio platser, varav åtta är för vårdtagare med demenssjukdomar och två för växelvård. I samband med att avdelningen görs om till en växelvårdsenhet kommer de vårdtagare med demenssjukdom som idag bor på avdelningen att erbjudas annat boende. Hänsyn kommer att i möjligaste mån tas till önskemål samt ske i dialog med dem och anhöriga/gode män. Kommunen kommer också att ansvara för själva flytten. Parallellt öppnas sex nya platser på Billingshäll och fyra nya platser på Möllebacken i Löddeköpinge för personer med beslut om särskilt boende som idag används till växelvård.

– Det är av högsta prioritet för oss att våra vårdtagare och anhöriga som berörs av flytten får en god vård och omsorg genom hela processen. För att säkerställa att vi skapar bästa möjliga förutsättningar för alla inblandade har vi erfaren personal och Silviasystrar med specialistkompetens inom demenssjukdomar till vår hjälp, säger sektorschef omsorg Ann-Louise Christensen.

Förändringen förväntas vara fullt genomförd till årsskiftet 2018-2019. Personalen på avdelningen har tillfrågas om de vill fortsätta arbeta kvar eller om de har andra önskemål om var de vill arbeta fortsättningsvis.

Bakgrund

Samordningen av växelvården till en enhet görs som en del av satsningen Morgondagens hemvård med syftet att hemvårdens verksamheter och tjänster ska bidra till välbefinnande och ett meningsfullt liv. Målet är att skapa en mer flexibel organisation för att möta framtidens utmaningar i form av nya och förändrade krav på en omsorg med individuell anpassning.

Uppdaterad 2018-07-03

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga