Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Företagarna fortsatt positiva till företagsklimatet i Kävlinge kommun

De lokala företagarna är nöjda med företagsklimatet i Kävlinge kommun. Även nöjdheten med myndighetsservicen ökar. Det visar två undersökningar som Svenskt näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) nyligen publicerat.

– Vi är mycket glada att företagarna är nöjda med företagsklimatet i kommunen. Samtidigt arbetar vi ständigt med olika utvecklingsinsatser, till exempel har en e-tjänst nyligen introducerats där företagarna kan följa sina bygglovsärenden för att förbättra tillgängligheten till bygglov, säger Mats Rosén, näringslivs- och turistchef.

Svenskt Näringsliv låter företagare sätta betyg på sina hemkommuner utifrån hur bra de upplever att företagsklimatet är. Betygen sätts utifrån en sexgradig skala. I Kävlinge stiger resultatet i den enskilt viktigaste frågan ”Vilket sammanfattande omdöme vill du ge företagsklimatet i kommunen?” till 4,16, vilket placerar kommunen på en andraplats i Skåne. Även i flera andra enkätfrågor ökar företagens förtroende för kommunen och dess verksamheter. Bland de frågor som företagarna önskar att kommunen ska prioritera hamnar ökade satsningar på lokalinfrastruktur och IT-nät, snabbare handläggningstider, fler bostäder och mark för verksamheter samt samverkan mellan skola och näringsliv i topp.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) låter företagare bedöma kommunernas service inom sex myndighetsområden. Resultatet visar att Nöjd-kund-indexet (NKI) ökar från 63 till 71, vilket innebär att kommunen går från godkänt till bra. Andra områden som får höga betyg är livsmedelstillsyn (NKI 79) och miljö- och hälsoskydd (NKI 73). Det område som halkar efter är bygglov, enligt undersökningen beroende på att tillgängligheten uppfattas som ett stort problem.

Om undersökningarna

Svenskt Näringsliv genomför årligen en enkätundersökning av företagsklimatet i Sverige. Frågorna rör bland annat servicen till företag, kommunikationer samt kommunpolitikers och skolans attityder till företagande. Betyget är en del av organisationens årliga kommunrankning och den slutliga rankingen presenteras i slutet av september.

Läs mer: Svenskt näringslivs enkätresultat 2018
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomför årligen en servicemätning där företagarna får bedöma kommunernas service inom myndighetsområdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Frågorna berör sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Läs mer: SKL:s servicemätning Öppna jämförelser – Företagsklimatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad 2018-05-31

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga