Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Gemensamma medborgarlöften för ökad trygghet och minskad brottslighet

Pia Almström, kommunstyrelsens ordförande, och Patrik Ahrlin, lokalpolisområdeschef, är överens om nya medborgarlöften för 2019.

Pia Almström, kommunstyrelsens ordförande, och Patrik Ahrlin, lokalpolisområdeschef, är överens om Kävlinge kommuns medborgarlöften för 2019.

Polisen och Kävlinge kommun har tillsammans tagit fram nya medborgarlöften för att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen under 2019.

Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att engagera och involvera både medborgare och lokalsamhällets aktörer. Arbetet fokuserar till stor del på det som medborgarna uppfattar som lokala problem.

Det här ska vi uppnå

Det övergripande målet är att minska brottsligheten, öka tryggheten och komma närmare medborgarna. Detta ska uppnås genom följande medborgarlöften:

  • Den upplevda tryggheten ska öka i kommande trygghetsmätningar.
  • Bostadsinbrotten ska inte öka.
  • Fler grannsamverkansområden ska etableras.
  • Användningen av märk-DNA ska öka.
  • Öka synligheten och närvaron på strategiska platser och tider som medborgarna upplever som otrygga.
  • Fortsatt arbete med ungdomar i deras miljöer. Stärka arbetet med att förebygga en brottslig utveckling och arbeta mot narkotikaanvändning.

Polisen och Kävlinge kommun kommer också att fortsätta samverka för att öka tryggheten i trafikmiljön och minska antalet skadegörelsebrott.

Läs hela medborgarlöftetPDF

Det här ska vi göra

Polisen och Kävlinge kommun kommer under 2019 att genomföra följande aktiviteter:

  • Utveckla och utöka grannsamverkanskonceptet genom minst tre nya informationstillfällen. Vid dessa ska information kring märk-DNA och grannsamverkansapplikationer ges. Redan befintliga grannsamverkansföreningar ska också erbjudas ytterligare informationstillfällen.
  • Vara synliga och närvarande på strategiska platser och tider. Som hjälp kan polisens husbil och volontärer användas.
  • Stärka samverkan med andra aktörer som kan bidra med synlighet och närvaro i brottsutsatta områden.
  • I det brottsförebyggande arbetet gällande ungdomar ska polisen minst två gånger i månaden besöka kommunens fritidsgårdar och skolor för samtal med ungdomar och personal.

Följ hur det går!

Medborgarlöftena kommer att följas upp halvårsvis, och redovisas på både Polisens och kommunens webbplatser och i sociala medier. Uppföljningarna kommer att fokusera på genomförande och kvalitetssäkring och görs i samverkan mellan Polisen och Kävlinge kommun.

Läs mer: Samverksanöverenskommelse Polisen och Kävlinge kommunPDF

Uppdaterad 2018-12-18

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga