Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

God kvalitet inom Kävlinge kommuns hemtjänst och särskilda boenden

Kävlinge kommun får goda betyg i Socialstyrelsens undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”. Socialstyrelsen har frågat alla i Sverige över 66 år med hemtjänst eller som bor på ett äldreboende vad de tycker om sin vård och omsorg.

– Vår verksamhet visar resultat i toppklass. Särskilt glad är jag för det höga betyget till bemötandet. Det är viktigt, inte bara för tryggheten, utan också för att vi vill att våra brukare ska känna sig 100 procent välkomna, säger Annsofie Thuresson, ordförande i Socialnämnden.

– Våra medarbetare gör fantastiska insatser, deras engagemang och kunskap är en förutsättning för att våra brukare fortsätter vara nöjda. Nu ska vi analysera resultaten på enhetsnivå för att identifiera vilka områden vi ska utveckla framöver, säger Ann-Louise Christensen, chef för sektor Omsorg.

Enkätundersökningen genomfördes i maj 2018 och riktades till alla äldre med hemtjänstinsatser eller boende på särskilda boenden (äldreboenden).

Resultat särskilda boenden

43 personer svarade på årets enkät för äldre inom särskilt boende, vilket är 48 procent av de tillfrågade. Kävlinge får högre betyg än riket som helhet i 17 av 21 på frågor som bland annat gäller områdena boende- och måltidsmiljö, inflytande, bemötande, trygghet, sociala aktiviteter och tillgänglighet.

Många områden har fått bättre omdömen, bland annat hur man trivs i bostaden och med måltidsstunderna. Även nöjdheten med vilka aktiviteter som erbjuds har ökat, samt upplevd trygghet och frågor som rör inflytande.

93 procent uppger att de har lätt att få kontakt med personalen, och lika stor andel anser att man får ett bra bemötande. 92 procent känner sig trygga på sitt äldreboende. Den sammantagna nöjdheten ligger på 92 procent, vilket är samma värde som föregående år.

Mest och minst nöjda

Mest nöjda är personer i särskilda boenden med bemötandet från personalen och möjligheten att få kontakt med personalen vid behov. Tryggheten är stor samt den sammantagna nöjdheten.

Minst nöjda är man med möjligheter att komma utomhus samt frågor som gäller påverkan vid vilka tider man får hjälp och information om tillfälliga förändringar. Många upplever att man besväras av ensamhet.

Resultat hemtjänst

I Kävlinge svarade 216 personer på årets enkät för äldre inom hemtjänst, vilket är 60 procent av de tillfrågade. Kävlinge får högre betyg än riket som helhet i 14 av 15 frågor som bland annat gäller områdena kontakter med kommunen, inflytande och bemötande samt trygghet och tillgänglighet.

Den sammantagna nöjdheten är 89 procent, vilket är en sänkning med en procentenhet sedan föregående år, men ligger trots det över både värdena för Skåne och riket.

95 procent anser att de får ett bra bemötande från personalen och 91 procent känner förtroende för personalen och är nöjda med hur personalen utför sina arbetsuppgifter.

Mest och minst nöjda

Mest nöjda är personer med hemtjänst med bemötandet från personalen samt att de känner förtroende för personalen. Personalen utför uppgifterna bra och personalen kommer på avtalade tider.

Minst nöjda är man med i vilken utsträckning man kan påverka vid vilka tider man får hjälp, samt information om tillfälliga förändringar. En stor andel upplever att man besväras av ensamhet.

Om undersökningen

Syftet är att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och omsorg för att kunna jämföra mellan kommuner och verksamheter samt att använda som underlag för utveckling och förbättring av vården och omsorgen om de äldre. På Socialstyrelsens webbplats finns mer att läsa om de nationella resultaten samt resultat redovisade per län, kommun och för verksamheter.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad 2018-09-28

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga