Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Information gällande förändringar inom hemvården i Kävlinge kommun

Kommunen har fått en del frågor gällande de förändringar av VILA-enheten (vård i livets avslut) som sker i samband med att hemvården går in i en ny organisation för att möta framtiden.

Som en del av organisationsförändringen omfördelas personalen inom VILA-enheten till andra enheter där behoven finns. Samtidigt integreras de tre VILA-platser som finns inom korttidsenheten. Ambitionen är att fler personer framöver ska kunna bo hemma med hjälp av ett hemtagningsteam efter sjukhusvistelse, snarare än att vistas på ett korttidsboende. Vårdtagare med beslut om placering på korttidsboende kommer fortfarande att kunna erbjudas vistelse på korttidsenheten.

– Den palliativa vården i kommunen väntas framöver bli större och mer omfattande. Med den här förändringen säkerställer vi att personalen finns där vårdtagarna är, vilket ofta är i det egna hemmet snarare än på en enskild enhet, säger sektorschef omsorg Ann-Louise Christensen.

Varför görs organisationsförändringarna?

Förändringarna görs som en del av satsningen Morgondagens hemvård med syftet att hemvårdens verksamheter och tjänster ska bidra till välbefinnande och ett meningsfullt liv. Flera faktorer bidrar till att flödet av vårdtagare från sjukhus till kommunen framöver väntas vara snabbare och ha ett större fokus på vård i det egna hemmet, snarare än på sjukhus. En ny samverkanslag och ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal mellan kommuner och landsting har trätt i kraft, parallellt som antalet äldre med stora vårdbehov blir allt fler. Slutligen väljer också fler att vårdas i det egna hemmet, något som sammanfattat väntas ställa krav på nya arbetssätt.

Uppdaterad 2018-06-21

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga