Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kartläggning skapar unika förutsättningar i integrationsarbetet

Fulgence Ntibanyendera Niyonzima, Barbara Tuvesson och Herbert Awuor ser stora fördelar med det nya systemet där alla elever som ska in i SFI-undervisning först får genomgå en kartläggning.

På Lärcentrum slussas nyanlända Kävlingebor in i undervisningen på SFI, Svenska för invandrare. Sedan augusti 2017 har en obligatorisk kartläggning införts för att underlätta både val av studieväg, så att personen hamnar i rätt kurs från början, och övrig integration i samhället.

Det är allmänt känt att språket är en av de viktigaste faktorerna för att skapa bra förutsättningar för integration av nyanlända. Varje person bär på sin egen historia men genom kartläggning blir bilden tydligare: språkliga kunskaper, studievana, andra erfarenheter och önskemål för framtiden vävs samman till en helhetsbild. På det sättet kan varje person hamna i rätt studiespår direkt, och vägen till integration i det svenska samhället blir både kortare och smidigare.

Barbara Tuvesson är lärare i svenska som andraspråk, och i sin roll som förstelärare arbetar hon också med kartläggning. Hon berättar:

– Jag tar reda på vilka erfarenheter eleven har kring läsning och skrivande och vilka förmågor som man har med sig att resonera kring texter som man har läst eller lyssnat på. Jag utgår ifrån elevens modersmål eller elevens starkaste språk, det behöver inte alltid vara samma. Ofta har man kanske använt ett språk i hemmet och ett annat i skolan. Även matematiska förmågor kartläggs. Avstämningen sker alltid i förhållande till elevens studiebakgrund, förklarar Barbara.

Inte bara språkkunskaper kartläggs

Men det är inte bara rena språkkunskaper som kartläggs. Studievana, andra erfarenheter och tankar kring vad man vill arbeta med när man har lärt sig svenska, är sådant som också kartläggs för att enklare kunna välja rätt studieväg.

SFI erbjuder fyra kurser: A, B, C och D. Studieväg 1 är till för dem som inte kan läsa eller skriva på sitt eget språk, de börjar på kurs A. Studieväg 2 är till för elever som har gått motsvarande grundskola och/eller gymnasium i sitt hemland, de börjar på kurs B. Och slutligen finns studieväg 3 för de som gått på universitet i sitt hemland, de läser bara kurs C och D.

Det som är bra med kartläggningen är att den kan visa att en person som på pappret bara gått på gymnasium, kanske har förmågor och studieteknik, som gör hen lämpad att börja på studieväg 3.

– När vi kartlägger får vi en mycket bredare bild av personen. Språkliga kunskaper på modersmålet eller skolspråket är en viktig del, men även andra förmågor skannas av. Det gör att vi kan göra mycket mer precisa bedömningar, och se till att man hamnar på rätt nivå på SFI direkt, säger Barbara.

Språkligt stöd

Till sin hjälp vid kartläggningen har Barbara alltid en tolk. Herbert Awuor är en av dem. Herbert har många hattar på sitt huvud. På Lärcentrum fungerar han både som tolk, som studiehandledare och som integrationscoach. Som tolk hjälper han bland annat till vid kartläggningarna, där han blir den språkliga bryggan mellan Barbara och personen som ska kartläggas.

När kartläggningen är avslutad och eleven påbörjar sin kurs på SFI fungerar Herbert som studiehandledare och hjälper läraren och eleven med språkligt stöd. Som studiehandledare hjälper han även eleven med studieteknik och att klara av undervisningen och ämnena rent språkligt.

– Det som är så bra med kartläggningen är att den hjälper mig att veta hur jag ska anpassa språket. Eftersom jag är med vid kartläggningen kan jag ta med mig kunskaperna om eleven till själva undervisningen på SFI. Jag vet från start vilken språklig nivå vi ska lägga oss på och vilket stöd jag ska ge. När pedagogen ska lägga upp studierna blir mina kunskaper ett viktigt stöd.

Fulgence Ntibanyendera Niyonzima kom med sin familj till Sverige för fem månader sedan från Kongo. Han är en av dem som Barbara och Herbert kartlagt och slussat in på rätt studieväg. Herbert och Fulgence pratar swahili med varandra, men Fulgence har själv med sig sju språk från Kongo. Han är positiv till hur kartläggningen fungerat.

– För mig har det varit bra. Den gjorde att jag hamnade i rätt grupp på SFI direkt, jag känner att det har gått bra för mig på kursen.

Effektivisering – i positiv mening

Barbara menar att den stora fördelen med kartläggningen är att den effektiviserar både vägen till rätt språkundervisning och underlättar integrationen in i samhället.

– När vi kartlägger kan vi till exempel få fram att personen har önskemål om att satsa på ett visst yrke när man är klar med sin svenskundervisning. Säg att någon vill bli busschaufför, då kan våra studie- och yrkesvägledare hjälpa eleven att söka sig till yrkes-SFI där det erbjuds. Kartläggningen kan alltså bli det första steget för kommande studier och val av vidare utbildning. Vi vet bättre vem vi arbetar för och med helt enkelt. På det sättet bidrar inte kartläggningen bara till att man hamnar på rätt kurs på SFI, utan till hela integrationen in i det svenska samhället.

Uppdaterad 2018-08-02

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga