Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kävlinge utbildar 70 digitala coacher

I mars startar EU-projektet DigiLitt.kom med fokus att utbilda digitala coacher inom Socialtjänsten. Satsningen görs för att möta utvecklingen och behoven i den alltmer digitaliserade vardagen.

– De digitala coachernas roll är att inspirera, vara en resurs och stödfunktion till sina chefer och kollegor. De kommer att införa och sprida nya system lättare och snabbare, finna nya arbetssätt och utveckla ett positivt förhållningssätt till digitala lösningar inom verksamheten, säger Ann-Louise Christensen, verksamhetschef hemvård och en av fyra lokala delprojektledare.

Socialstyrelsen har nyligen konstaterat att utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik inom kommunernas vård och omsorg är ojämn. Brist på kompetens har lyfts fram som en av orsakerna. En satsning på coacher med en ökad digital kompetens kan motverka ett utanförskap i samhällets snabba digitala utveckling, både för personal och vårdtagare.

– Vårdtagare kan få stöd i användning av digital teknik och det kan i sin tur ge en större möjlighet till delaktighet, trygghet och självständighet. Digitala kommunikationsstöd och annan digital teknik ger en ökad kvalitet, valfrihet och rättsäkerhet, vilket vi redan idag kan se genom vår satsning på e-hälsa. Detta är en del av kommunens arbete för att möta framtidens utmaningar och att vara en attraktiv arbetsgivare, säger Ann-Louise Christensen.

Projektet i korthet

DigiLitt.kom är ett samarbete mellan nio sydsvenska kommuner och Kommunförbundet Skåne. Projektet är beviljat 23 miljoner i bidrag från Europeiska Socialfonden (ESF) och pågår i två år med start 1 mars 2018. Målet är att höja den digitala kompetensen i de deltagande kommunerna. Varje kommun har sin avsiktsförklaring men samverkan kommer att ske i ett lärande syfte.

Kävlinge kommun har beviljats 1 783 112 kr av projektets bidrag. Vi kommer att fokusera på att införa och utbilda 70 digitala coacher inom delar av Socialtjänsten – 55 inom hemvården och 15 inom LSS och socialpsykatrin. Deras roll är att inspirera, vara stödfunktion och arbeta för digitala lösningar inom verksamheten.

Uppdaterad 2018-02-22

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga