Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Mer på gång att byggas i kommunen

kavlinge.se/flyttahitlänk till annan webbplats hittar du mer information om aktuella byggprojekt i kommunen.

Furulund

Furulund station

Foto: Karl-Johan Hjertström/Skånetrafiken

I december 2020 beräknas tågstationen i Furulund och Pågatågstrafiken på Lommabanan vara igång, till dess ska stationsområdet byggas om till en samlingspunkt för tåg- och busstrafik. Tågen kommer inledningsvis gå en gång i timmen dagtid på sträckan Kävlinge- Furulund-Lomma-Malmö C. Parallellt med förberedelserna görs en genomgång av Furulunds framtida utvecklingsmöjligheter kopplat till den nya tågstationen. Beräknad byggstart för mindre arbeten som om- och nybyggnation av cykelvägar under 2018. Större arbeten med broar, perronger och spår inleds 2019.

Läs mer: Lommabanan - Furulund station

Centrala hyresbostäder på gamla ICA-tomten

KKB fastigheter bygger ett fyrtiotal hyresbostäder i tre till fyra våningar på delar av tomten där ICA tidigare låg på Kungsgatan. Ansökan om ny detaljplan har skickats in och beräknas vara klar hösten 2018, därefter påbörjas projektering och upphandling.

Lackalänga förskola rivs och ersätts av ny

Rivningen inleddes före sommaren och beräknas vara klar i augusti, därefter börjar den nya förskolan byggas med inflyttning vintern/våren 2019–2020.

Kävlinge

Seniorboende i kvarteret Kilen

Bonum seniorboende bygger bostadsrätter och butikslokal i kvarteret Kilen, strax sydväst om
Kommunhuset på Kullagatan. Inledningsvis har den gamla macken och ett antal bostadshus rivits. Totalt byggs ett femtiotal lägenheter fördelade på fyra hus; ett fyravåningshus samt tre hus med två-tre våningsplan. Beräknad säljstart sommaren 2018, beräknad byggstart hösten 2018.

Pizzeriatomten blir Länsförsäkringshuset

KKB fastigheter bygger tolv hyresbostäder, en butikslokal med Länsförsäkringar i bottenplan samt en kombinerad butik och bostad på tomten i hörnet Kvarngatan/Mårtensgatan. Parallellt renoveras delar av den befintliga fastigheten. Beräknad byggstart sommaren 2018 med inflyttning hösten 2019.

Rinnebäcksskolan byggs ut

Modulerna på skolan ersätts av en ny fristående byggnad med fyra klassrum i två plan i det nordöstra hörnet på tomten. Planerad inflyttning hösten 2018.

Arvidsborgs förskola renoveras

Förskolan totalrenoveras under 2018. Innertak, mattor, inredning, syllar och ventilationssystem
byts ut och lokalerna målas om.

Lekplatser renoveras

Under våren 2018 renoverades sju lekplatser i Kävlinge; Backmanns gata, Folkes väg, Rinnbo, Stationsgatan, Tornvägen, Trastvägen och Västra Ringgatan. Sedan tidigare har lekplatserna
i Barsebäck och Furulund renoverats.

Utegym i Högalidsskogen

Under sommaren byggs ett utegym i skogen med inriktning fitness och crossfit. Klart sommaren 2018.

Löddeköpinge

Kraftfull förnyelse av Tolvåkersområdet

Förnyelsen kommer pågå under flera år och innefattar bland annat en ny förskola, en ny skolbyggnad som ersätter Tolvåkerskolan och mellanstadiedelen av Söderparkskolan samt en ny sporthall där Tolvåkersbadet idag står.

Renoverad lekplats med vikingatema

Lekplatsen på Söderpark har ersatts av en ny för barn i åldern 2–12 år. På lekplatsen finns rutschkana, karusell, gungor, grillhus med möjlighet att grilla i samt små hus. Liksom vikingabyarna på vikingatiden omges lekplatsen av gräsvallar.

Oklart vad som händer med Julius Hanssons gård

Det är inte beslutat vad som kommer hända med Julius Hanssons gård på Tolvåkersområdet som brann ner sommaren 2017. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att bevilja rivningen av den brandskadade byggnaden och att återuppbyggnaden av huset ska ske i samråd med nämnden.

Barsebäcks by

Radhus, kedjehus och parhus

Mjöbäcks bygger 69 radhus, kedjehus och parhus intill gården söder om montessoriskolan. Beräknad inflyttning etapp 1 vintern 2018–2019, etapp 2 sommaren 2019.

Hyreslägenheter och bostadsrätter

  • Er-Ho Bygg AB bygger sju radhus med hyreslägenheter på marken där montessoriskolan tidigare bedrev verksamhet i moduler. Beräknad byggstart 2018–2019.
  • TN Projekt (Älvsbyhus) planerar att bygga sammanlagt 37 bostadsrätter på stora tomter med friliggande villor i bostadsrättsform (se bild). Beräknad inflyttning för etapp 1 hösten 2018. Beräknad säljstart för etapp 2 hösten 2018 med inflyttning våren 2020.

På sikt

Åstaden

När Stationsstaden i Kävlinge har byggts klart väntas Åstaden blir nästa stora  omvandlingsområde. Tillsammans med fastighetsägaren Lantmännen ska kommunen gemensamt arbeta med att omvandla området till en modern stadsmiljö med bostäder, skola, förskola och service som tar till vara attraktiviteten och de unika förutsättningarna intill Kävlingeån. Genom att koppla ihop Kävlinges stadskärna med Furulunds gröna  rekreationsmiljöer skapas mervärden samtidigt som tillgången till två Pågatågsstationer ger en oslagbar regional tillgänglighet till västra Skåne.

Läs mer: Hundratals lägenheten på gång i Stationsstaden

Uppdaterad 2018-07-05

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga