Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nöjda kävlingebor enligt medborgarundersökningen

Årets medborgarundersökning visar på nöjda och mycket nöjda kommuninvånare inom de flesta områdena. Resultatet visar knappt någon förändring jämfört med förra året och Kävlinge har klart bättre betyg än genomsnittskommunen inom alla områden.

Under hösten har ett urval av invånarna svarat på frågor om deras upplevelse av kommunen som en plats att bo på (NRI), dess verksamheter (NMI) och vilket inflytande man upplever sig ha (NII). Medborgarnas svar mäts i index där 100 är maxpoäng. Poäng under 40 är inte godkända, över 55 är nöjd och över 75 mycket nöjd.

Årets resultat inom de tre huvudområdena visar knappt någon förändring jämfört med förra året. Flera områden visar något sämre resultat, men Kävlinge fortsätter även i år med bättre betyg än genomsnittskommunen inom alla områden.

- Resultatet har stor betydelse för vårt kontinuerliga utvecklingsarbete och är ett komplement till de undersökningar som görs inom respektive verksamhetsområde. Det är ett av våra verktyg för att ständigt kunna förbättra den kommunala servicen som vi ger till dig som kommuninvånare, säger Pärnilla Ahnfors Lindstrand, kvalitetschef.

Våra resultat

Kävlinge som en plats att bo och leva på (NRI)
Det sammanfattande indexet blev 68, något sämre resultat mot föregående år (70) men klart bättre än genomsnittskommunen (60). 64 procent av medborgarna kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Alla kategorier når upp till betyget ”nöjd” eller ”mycket nöjd”. Kommersiellt utbud visar störst förändring, den sänks från 71 till 64 jämfört med föregående år. I samtliga kategorier utom Fritidsmöjligheter hamnar Kävlinge bättre än genomsnittskommunen.

Faktorer som ingår i indexet NRI: Kommersiellt utbud, Kommunikationer, Fritidsmöjligheter, Utbildningsmöjligheter, Trygghet, Bostäder samt Arbetsmöjligheter och Rekommendationer.

Kommunens verksamheter (NMI)
Det sammanfattande resultatet för hur invånarna bedömer kommunens verksamheter blev 64. Mest nöjda är invånarna med Vatten och avlopp och Räddningstjänsten. Alla kategorier förutom Stöd för utsatta personer når upp till betyget ”nöjd” eller ”mycket nöjd”.

Verksamheter som ingår i indexet NMI: Räddningstjänsten, Vatten och avlopp, Renhållning och sophämtning, Förskolan, Kultur, Gymnasieskolan, Idrotts- och motionsanläggningar, Grundskolan, Gator och vägar, Miljöarbete, Gång- och cykelvägar, Äldreomsorgen, Stöd för utsatta personer samt Bemötande och tillgänglighet.

Inflytandet i kommunen (NII)
Index 49, betydligt bättre än genomsnittskommunen (40). Just vad gäller frågan om information sticker Kävlinge ut med ett betydligt högre index på 63. Påverkan sjunker däremot från 50 till 47 jämfört med föregående år.

Faktorer som ingår i indexet NII: Information, Kontakt, Förtroende samt Påverkan.

Rapport SCB:s medborgarundersökning – 2017 Kävlinge kommunPDF

Om undersökningen

Kävlinge medverkar sen ett antal år tillbaka i SCB:s medborgarundersökning. Det ger en kunskap om hur invånarna upplever kommunen, det ger även en möjlighet till jämförelser med andra kommuner. Undersökningen och dess resultat är därför ett viktigt underlag för kommunens kontinuerliga utvecklingsarbete.

1200 personer mellan 18-84 år har tillfrågats och med en svarsfrekvens på 46 procent innebär det att 552 personer svarat. Svaren jämförs sedan mot de 131 kommuner som deltog i undersökningen 2017. Samtliga kommuners resultat publiceras på SCBs webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tack till alla de 1200 kommuninvånare som svarade på enkäten och bidrog med sina synpunkter! Era svar har stor betydelse för arbetet kring hur kommunen ska förbättra sina verksamheter och för att nå visionen om att bli Skånes bästa boendekommun.

Uppdaterad 2018-01-16

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga