Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ny inriktning för Tolvåkersområdet – skolbyggnader rivs och ersätts av ny

Tolvåkers förskola

Förnyelsen av Tolvåkersområdet pågår under flera år framåt. Tolvåkers förskola har rivits för att ge plats åt en helt nybyggd förskola som börjar byggas hösten 2018.

En kraftfull förnyelse av Tolvåkersområdet har påbörjats. Nu väntar en ny inriktning där Tolvåkerskolan och mellanstadiedelen av Söderparkskolan rivs istället för att renoveras. Beslut tas i teknisk nämnd 31 maj.

– En helt ny skolbyggnad har visat sig vara det mest fördelaktiga alternativet och det ger oss helt andra möjligheter att skapa moderna lärmiljöer till en lägre långsiktig kostnad, säger Pia Almström, kommunstyrelsens ordförande.

Enligt ett tidigare beslut skulle Tolvåkerskolan och mellanstadiedelen av Söderparkskolan totalrenoveras. Sedan dess har en analys av båda fastigheterna gjorts som visar att deras konstruktion och verksamhetsytor inte är anpassade för dagens behov och tillgänglighetskrav. Skolbyggnaderna är svåra att bygga om och har ett flertal brister, att utforma lokalerna utifrån dagens krav och behov skulle därför kräva väldigt stora åtgärder och ekonomiska resurser. Efter att beslut om en ny inriktning har tagits i teknisk nämnd kommer därför en program- och ramhandling att tas fram under 2019 innan projektering och upphandling av den nya skolan kan göras. Den relativt nybyggda lågstadiedelen av Söderparkskolan behålls i nuvarande utformning, dock kan mindre förändringar göras även där för att knyta an bättre till den nya skolbyggnaden.

Skolbyggnad med plats för 800 elever

Den nya skolbyggnaden byggs i två våningar med plats för 800 elever, 200 elever i årskurs F-6 och 600 elever i årskurs 7-9. Den förbereds också för att i ett senare skede kunna byggas ut för ytterligare 200 elever i årskurs F-6 om behov uppstår. Fastigheten byggs med en tydlig avskiljning mellan årskurs F-6 och 7-9 men med vissa gemensamma utrymmen så som skolrestaurang och utvalda klassrum. Även Kulturskolan integreras i lokalerna. Byggnationen väntas ta två år och inflyttningen är planerad till mars 2022.

Förnyelse i flera etapper

Förnyelsen av Tolvåkersområdet pågår under flera år framåt och delas in i etapper. Inledningsvis har Tolvåkers förskola rivits för att ge plats åt en helt nybyggd förskola. Därefter är följande aktiviteter planerade enligt den nya inriktningen:

  • Söderparkskolan rivs – januari 2020
  • Byggstart för ny skolbyggnad – mars 2020
  • Tolvåkerskolan rivs och utemiljöer färdigställs – start maj 2022
  • Tolvåkersbadet rivs och ersätts av sporthall (tidsplan saknas i nuläget)

Läs mer: Utvecklingen av Tolvåkersområdet

Uppdaterad 2018-05-24

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga