Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ny politisk organisation från årsskiftet

Från den 1 januari 2019 har Kävlinge kommun en ny politisk organisation. Vilka förtroendevalda som ska arbeta i de olika nämnderna beslutades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december.

Kommunfullmäktige beslutade 2015 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en genomgripande översyn av den kommunala nämndsorganisationen.

Arbetet resulterade i ett förslag till en ny nämndstruktur där kommunstyrelsens roll har stärkts, och nämndernas uppgifter har omfördelats. Förslaget har antagits av kommunfullmäktige och organisationen börjar gälla från och med 2019.

Ansvarsområden

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för verksamheten och har till detta fått ansvar för planverksamhet och teknisk verksamhet.

Utbildningsnämnden ansvarar för verksamhetsområdena förskola och grundskola.

Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd för bygglov, miljö och hälsa.

Arbetslivs- och fritidsnämnden ansvarar för verksamhetsområdena arbetsmarknadsprogram, fritid och kultur, gymnasieskola, vuxenutbildning samt individ- och familjeomsorg.

Omsorgsnämnden ansvarar för verksamhetsområdena LSS, socialpsykiatri, hemvård samt måltidsservice.

Skiss över politisk organisation

Förtroendevalda

Kommunstyrelsen och verksamhetsnämnderna har vardera 13 ledamöter och 13 ersättare. Nedan följer en sammanställning över vilka som blivit valda till ordförande respektive vice ordförande.

Kommunstyrelsens presidium

Ordförande Pia Almström (M)
Förste vice ordförande Anette Bååth (L)
Andre vice ordförande Stina Larsson (C)
Tredje vice ordförande Catrin Tufvesson (S)

Arbetsliv- och fritidsnämnden

Ordförande Johan Ericsson (M)
Vice ordförande Helen Tyter (C)
Andre vice ordförande Rune Sandström (S)

Omsorgsnämnden

Ordförande Annsofie Thuresson (M)
Vice ordförande Mikael Brandt (C)
Andre vice ordförande Gunni Gustafsson Nilsson (S)

Utbildningsnämnden

Ordförande Camilla Mårtensen (L)
Vice ordförande Anders Lindvall (M)
Andre vice ordförande Gunilla Tornqvist (S)

Bygg- och miljönämnden

Ordförande Thomas Lövskog (M)
Vice ordförande Lennart Hansson (C)
Andre vice ordförande Peter Blom (S)

 

Uppdaterad 2019-02-21

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga