Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Positivt bokslut för 2017

Det ekonomiska resultatet för 2017 landar på 15,9 miljoner kronor. Flera investeringar gjordes under året, bland annat färdigställdes Unionstorget i Kävlinge och konstgräs anlades vid Vikenbadet i Furulund. Befolkningen ökar och företagsklimatet är gott.

Alla nämnder landar på ett ekonomiskt resultat i balans förutom socialnämnden som presenterar ett negativt resultat på 23,6 miljoner kronor. Orsaken är ökade insatser inom ekonomiskt bistånd, vård och placeringar av barn.

– Totalt sett är det ett positivt ekonomiskt resultat för kommunen, men det är svagare än tidigare. Socialnämnden har ett ansträngt läge, men i grunden har kommunen en stark ekonomi och långsiktig ekonomisk styrka i form av god soliditet och hög likviditet, säger Pia Almström, kommunstyrelsens ordförande.

– Vi har en låg arbetslöshet bland våra medborgare, men de som befinner sig utanför arbetsmarknaden är långvarigt arbetslösa. Utmaningen är att öka insatserna för att bryta mönster. 2018 har vi satt ett kommunövergripande mål med flera kopplade insatser för att få fler medborgare som står utanför arbetsmarknaden att nå egen försörjning.

2017 gjordes investeringar för drygt 123 miljoner kronor. Förutom ombyggnation av torget i Kävlinge och konstgräs på fotbollsplanen i Furulund påbörjades utbyggnaden av VA – och gatunät i Stationsstaden, åtgärder gjordes mot erosion vid kusten och Dösjebro IP fick ett nytt omklädningsrum.

– De kommande åren ökar investeringarna. Vi befinner oss i planeringen flera viktiga utvecklingsprojekt; ombyggnationen av Tolvåkersområdet, en ny skola i Kävlinge, ny förskola i Lackalänga, nytt badhus och det nya stationsområdet i Furulund, säger Pia Almström

Mer om det preliminära bokslutet

Mer om aktuella byggprojekt

Uppdaterad 2018-02-20

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga