Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Så har ni varit med och påverkat under 2018

Varje år genomförs medborgardialoger för att ge dig som invånare inflytande och möjlighet att påverka de förtroendevaldas beslut i aktuella frågor. I år har du bland annat kunnat delta i digitala trygghetsvandringar och tycka till om både Dösjebros och Furulunds framtida utveckling.

Medborgardialoger 2018

Kävlingepanelen

Kävlingepanelen är en digital medborgarpanel med syfte att ta reda på vad invånarna tycker om kommunens service och tjänster. Under 2018 har deltagarna svarat på frågor om

 • anhörigstöd, cykelvägar, bygglov och skolan
 • fysisk tillgänglighet, fett i avloppet och hur man vill komma i kontakt med bygglovsavdelningen
 • återvinning samt biblioteketens utformning och verksamhet.

Läs mer om Kävlingepanelen.

Fika på fritidsgården

I november besökte kommunstyrelsens 1:e och 2:e vice ordförande Annelunds fritidsgård. Syftet var att ta reda på vad ungdomarna tycker att kommunen är bra på och vad som kan förbättras. Ungdomarna efterfrågade bland annat fler uteaktiviteter på fritidsgårdarna under hösten och vintern, och kom med önskemål kring utformningen av det nya badhuset.

Läs mer om politikernas fika på fritidsgården.

Dösjebros framtida utveckling

I oktober anordnades en medborgardialog om Dösjebros framtida utveckling. Ett frågeformulär skickades också ut till alla hushåll i Dösjebro. Drygt 80 personer deltog på mötet och ungefär en tredjedel av hushåll svarade på frågeformuläret. Vid medborgardialogen diskuterades fem olika områden:

 • hur Dösjebro fungerar för dig
 • trafik, trafiksäkerhet, hållbart resande, kollektivtrafik och parkering
 • föreningsliv och service
 • ån, grönska och rekreation
 • möjlig framtida utveckling av Dösjebro.

Läs mer om medborgardialogen om Dösejebros framtida utveckling.

Furulunds utveckling

I maj anordnades två medborgardialoger om Furulunds framtida utveckling. Totalt deltog 150 kommuninvånare. Vid medborgardialogerna diskuterades fem olika områden:

 • bostäder
 • natur och fritid
 • kollektivtrafik
 • trafik och trafiksäkerhet
 • kommersiella behov och önskningar.

Läs mer om medborgardialogerna om Furulunds utveckling.

Digitala trygghetsvandringar

Under våren genomfördes digitala trygghetsvandringar där invånare via webbplatsen kunde markera platser i kommunen som upplevs som otrygga. Totalt kom det in 103 synpunkter som kategoriserades inom sju områden:

 • belysning
 • grönt
 • inbrott och skadegörelse
 • nedskräpning
 • våld
 • övrigt eller ospecificerat.

Läs mer om de digitala trygghetsvandringarna.

Uppdaterad 2018-12-28

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga