Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Samråd om detaljplan för Harrievallen

En ny detaljplan för Harrievallen (Stora Harrie 29:63 m fl) ska möjliggöra för utbyggnad av bostäder och skolbyggnader, och även för dagvattenhantering från området. Nu skickas planförslaget ut på samråd till 13 mars.

Planförslaget innehåller följande förändringar:

  • Utbyggnadsmöjlighet för cirka 20 friliggande eller sammankopplade småhus i en till två våningar.
  • Rinnebäcksgatan byggas om till gångväg och istället kommer biltrafik till skola och nya bostäder ledas via ny gata i området.
  • Utbyggnadsmöjlighet av Rinnebäcksskola i upp till tre våningar och en högsta bruttoarea (BTA) om 1500 m². Inom skolområdet möjliggörs även anläggande av bollplaner, lekytor och liknade.
  • Allmänna grönytor av naturparkskaraktär för boende i området och skolans verksamhet.
  • Ytor för hantering av dagvatten inom allmänna ytor i området.

Förslaget till detaljplan finns tillgängligt i kommunhusets foajé samt här på kavlinge.se – Planhandlingar och mer information.

Samrådstid: 23 januari-13 mars 2018.

Samrådsmöte: 12 februari, kl.18 i Kävlinge kommunhus. Välkomna!

Synpunkter på förslaget skickas in senast den 13 mars till Kansliet, 244 80 Kävlinge eller kommunstyrelsen@kavlinge.se. Skrivelse ska kompletteras med namnförtydligande, adress och fastighetsbeteckning.

Uppdaterad 2018-02-07

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER