Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Alliansen i Kävlinge presenterar 2020 års budgetförslag

Kävlinge kommuns vision är att bli Skånes bästa boendekommun. Kommunen ska växa till 35 000 invånare år 2025. Årets budgetförslag innebär en fortsatt stabil väg framåt med en stark ekonomisk ställning inför framtiden.

Med en tvärpolitisk vision för framtiden vill Kävlinge fortsätta vara en välmående kommun med möjlighet att ligga steget före. Visionen bygger på en stark gemenskap, entreprenörsanda och kommuninvånarnas delaktighet i de beslut som fattas.

Sju kommunövergripande mål

För mandatperioden 2019-2022 gäller de sju kommunövergripande målen och inför budget 2020 är målen oförändrade.

Vart och ett av målen adresseras till berörda nämnder och bolag och är formulerade som ett framtida önskvärt tillstånd som kommunen vill uppnå. Alla nämnder och bolag som har fått adresserade mål förväntas bidra genom olika enskilda eller gemensamma insatser för att nå målen.


Kommunens karta förändras

Stationsstaden kommer att växa fram med flera bostadshus, ett nytt badhus och ett Medborgarhus. I Furulund kommer tågstationen och öppnandet av Lommabanan stärka ortens utvecklingsmöjligheter. Kävlinge kommuns översiktsplan kommer peka ut färdriktningen för hur kommunen ska fortsätta växa.

Vi ser tydliga utmaningar vad gäller kompetens och arbetskraft där det inom flera yrkeskategorier råder brist på personal. Vi måste fokusera på att tillvarata teknikens möjligheter samt hitta områden där vi kan samarbeta med andra aktörer i vår omvärld.

Beaktat utgångsläget är förutsättningarna relativt goda. Budgetförslaget innebär fortsatt full kompensation för löneökningar, volym- och prisökningar till verksamheterna samt riktade anslag för högre hyreskostnader.

– Jag konstaterar att vi kan fortsätta på inslagen väg med stabila förutsättningar för våra nämnder och att vi har en fortsatt stark ekonomisk ställning inför framtiden, säger Pia Almström, kommunstyrelsens ordförande.

Kävlinge kommun har alla möjligheter att fortsätta leverera god kommunal verksamhet och uppnå goda resultat, vi gör det tillsammans!

Budgeten för 2020 behandlas slutgiltigt på kommunfullmäktige den 10 juni 2019.

BudgetunderlagPDF

BudgedirektivetPDF

Aktuella byggprojekt

  

Uppdaterad 2019-06-10

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga